Aanpak multiprobleem gezinnen

Het programma multiprobleem gezinnen (project Tussen In) richt zich op gezinnen met een migratieachtergrond die niet effectief worden bereikt door de reguliere hulpverlening. Het gaat om gezinnen waar psychische problemen, verslavingsproblematiek, schulden en opvoedingsproblemen spelen en de risico’s op ontwikkelingsproblemen bij kinderen groot zijn. Het programma richt zich met name op de ouders van het gezin.

Doel van Tussen In

Met het project Tussen In verleent Al Amal bemiddeling en opvoedingsondersteuning binnen de multiprobleem gezinnen. Het doel is het toeleiden van gezinnen naar passend regulier hulpverleningsaanbod. Tussen In overbrugt een kloof naar reguliere hulpverlening door taalbarrières, achterstanden in kennis en verschillen in opvoedingsvisies tussen het gezin en de samenleving te overbruggen. De vertrouwenspersonen van Tussen In werken praktisch gericht en zijn soms heel direct in hun aanpak. Het werken met mannelijke en vrouwelijke vertrouwenspersonen is hierbij van cruciaal belang. Zij werken vaak aanvullend op de buurtteams en de professionele jeugdhulpverlening.

Tussen In werkt voor de hele provincie Utrecht. Daarnaast werkt ze ook in Almere (i.s.m. het Veiligheidshuis), Ede en Veenendaal.

Partners

Tussen in werkt in duo-coaching samen met U Centraal,  de buurtteams,  het Veiligheidshuis Almere, Youké en andere jeugdzorgaanbieders. Dit betekent dat een vertrouwenspersoon van Tussen In samen met hulpverleners van jeugdzorg in het gezin actief is.

Wilt u een gezin aanmelden? Bel met Anissa Akhry 06-48279015 of mail naar: aanmeldingen@al-amal.nl

De gehele methodiek is te lezen in het boekje : TussenIn Boek
De folder over Tussen In kunt u Al Amal-FolderTussenIN.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Rachida Ibrahimi (zie contact).