Al Amal vult een gat in de jungle van hulpverlening – Interview met  Abdeslam Belmouden

In de praktijk blijkt dat veel multiprobleem gezinnen niet effectief worden bereikt door de reguliere hulpverlening. Vooral gezinnen, waarbij de migratieachtergrond van invloed is op de problemen, ervaren een grote afstand tot de hulpverleningsinstanties.

Al Amal zet zich in om deze afstand te verkleinen. Een gesprek met Abdeslam Belmouden, projectcoördinator van Aanpak multiprobleemgezinnen (Tussen In).

“Tussen In is een methodiek voor Al Amal cliënten uit een multiprobleem gezin. Wij werken met professionele gezinsbegeleiders. Zij begeleiden cliënten intensief, ondersteunen waar nodig of helpen ze bij de overstap naar een andere zorginstelling.

Hoe we dat doen? Op basis van vertrouwen. Dat vertrouwen zit hem in dat wij nergens toe dwingen, er zijn geen verplichtingen. We horen je verhaal aan zonder te oordelen en veroordelen en kijken wat er wél mogelijk is.

Soms zit dat vertrouwen winnen hem in af en toe langs gaan bij mensen, even vragen hoe het gaat. Gewoon je gezicht laten zien. En dat alles nog zonder te vragen naar de problemen of hier een oplossing voor te verzinnen. Gewoon een kopje theedrinken.

Wat het verhaal of de problematiek ook is, we geven mensen de tijd om hun verhaal te doen. Iedereen heeft zijn eigen tempo en manier om dingen te denken en te verwerken.

Het is belangrijk dat mensen zich op hun gemak voelen. Mensen kunnen bij ons gewoon even binnen wandelen op een open huis ochtend of zich aansluiten bij een activiteit.

Sommige vrouwen die bij ons vrijwilliger worden, komen zelf uit een multiprobleem gezin. Als deze vrouwen zich veilig voelen, delen ze beetje bij beetje hun verhaal. Het komt voor dat je erachter komt dat een van deze vrouwen al eerder hulp heeft gehad van een andere instelling maar dat dit stagneerde.

Het implementeren van westerse hulpverlening binnen een multicultureel probleemgezin kan soms botsen. Dit kan bijvoorbeeld komen door een taalbarrière, schaamte of gebrek aan vertrouwen.

Iemand kan zeggen ‘Ik heb hoofdpijn’ terwijl er iets heel anders aan de hand is. Niet alle cliënten kunnen zich goed uiten. Al Amal heeft ook een vertalende functie. Wat bedoelt iemand precies met hoofdpijn? Of is er mogelijk iets anders aan de hand? We nemen de tijd om erachter te komen wat er echt speelt.

Tussen In is er voor mensen die tussen wal en schip vallen binnen de Nederlandse hulpverlening. Al Amal heeft hier in een brugfunctie. We begeleiden cliënten naar de juiste discipline of instelling. We werken graag samen met andere disciplines en instellingen om met elkaar te kijken hoe we een cliënt het beste kunnen helpen.

Wij proberen als Al Amal een spin in het web te zijn binnen een gezin. We kijken niet alleen naar de persoon die wordt aangemeld, maar naar de gehele situatie en iedereen die daar bij betrokken is. We brengen het hele systeem in kaart, per individu. Ook de mensen die niet aangemeld zijn, zijn in contact.

Onze medewerkers zijn flexibel, hebben geen 9 tot 5 mentaliteit en werken outreachend. Als iemand zorg mijdend is gaan we proactief op huisbezoek. Vooral dit onderscheid ons van andere instanties. Verder is een deel van onze medewerkers lid van het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Het bijzondere aan dit project vind ik de inzet van mijn collega’s. Al Amal vult een gat in de jungle van hulpverlening. Mijn collega’s zien en doen wat nodig is, dat vind ik heel mooi om te zien.”

Recent Posts