Vrouwendialoog rondom geldzorgen

Steeds meer Utrechters hebben zorgen over geld, moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, zelf mee te doen en hun kinderen mee te laten doen. Praten over je gevoelens en luisteren naar verhalen van anderen die hetzelfde meemaken helpt je om te laten voelen dat je niet alleen bent. Door vrouwen bij elkaar te brengen, open in dialoog te gaan en te ontdekken welke ervaringen, hindernissen en successen andere vrouwen ervaren proberen we het gevoel van schaamte en taboe rondom armoedesituaties te verminderen.

Al Amal gelooft dat wanneer we naast bewoners gaan staan en we open in gesprek gaan we mogelijkheden kunnen verkennen waardoor bewoners krachtiger worden. Wij doen dit vanuit de visie dat bewoners, met een zetje in de rug, weer vol mee kunnen draaien in de maatschappij.

Vrouwendialogen in najaar 2019
In september en oktober zijn er twee vrouwendialogen georganiseerd in samenwerking met Utrecht in Dialoog. Tijdens deze dialogen zijn er meer dan 100 vrouwen die met elkaar in gesprek zijn getreden. De gesprekken waren prachtig en de dialoog leidde tot een inzicht dat de moeders ook een dialoog willen gaan organiseren voor jongeren rondom geldzorgen. Het bewustzijn wordt geprikkeld en door ervaringen met elkaar te delen wordt er geprikkeld om te kijken naar mogelijkheden en kansen om geld te besparen of gedrag aan te passen.

We danken alle vrouwen die aanwezig waren, Utrecht in Dialoog, Ubuntuhuis en de verschillende ervaringsdeskundigen uit de Armoedecoalitie die hebben deelgenomen voor deze mooie ervaring. Delen is helen.

Recent Posts