Stichting Al Amal Utrecht foto
Stichting Al Amal Utrecht foto
Stichting Al Amal Utrecht foto

Wij werken van mens tot mens

Op 15 maart 2019 heeft Al Amal wethouder Maarten van Ooijen uitgenodigd om in gesprek te gaan met cliënten, medewerkers en samenwerkingspartners van Al Amal. We spraken met elkaar over noodzaak, ervaringen, het sociaal domein, bruggen bouwen, culturele sensitiviteit en meer. Graag delen we enkele verhalen uit de dialoog van 15 maart:

Ervaringen van cliënten van Al Amal
Een client geeft aan dat zij bij Al Amal heeft aangeklopt omdat zij op dat moment bij haar huidige hulpverlener niet voelde dat zij geholpen werd. Ze had het gevoel dat zij stil stond. Zij kwam met Yasmina (medewerker van Al Amal) in contact en samen gingen zij aan de slag. Ze vertelt dat de vertrouwensband met Yasmina van Al Amal erg sterk is en zij voelt dat zij naast haar staat in plaats van directief te vertellen ‘hoe het moet’. Al Amal zorgde ervoor dat zij haar problemen kon aanpakken en uiteindelijk haar kinderen terug kon krijgen. Bij Al Amal was ze niet bang, maar ervaarde ze kracht om haar problemen aan te pakken. Samen keek ze met Yasmina wat haalbaar was en wat ze zelf kon. Zo staat zij nu helemaal op eigen benen en heeft zij zichzelf uit de ‘problemen’ geknokt: “Nu weet ik dat ik het zelf aankan!

Ervaringen van medewerkers
Wij zien het als onze missie om – zonder oordeel – te kijken naar de
situaties waar onze cliënten in verkeren. Doordat we een vertrouwensband opbouwen met onze cliënten zien we dat we cliënten snel in hun eigen kracht (terug) kunnen zetten. Onze werkwijze gaat uit van de kracht die zich bevindt in gezinnen en proberen zo veel mogelijk asset-based te werken. We zien dat cliënten voelen dat zij alles tegen ons kunnen zeggen. Onze manier van benadering is heel laagdrempelig: “We zijn als de brandweer, als we gebeld worden komen we gelijk.”

Ervaringen van samenwerkingspartners
Samen met het Leger des Heils werken we aan een project (We All) waar we jongvolwassenen (18-27 jaar) helpen om de aansluiting met de maatschappij te (her)vinden. Eric (Teamleider We All – Leger des Heils) spreekt heel positief over de samenwerking met Al Amal: “Het hart verbindt met het mens bij Al Amal en daarna komt een mentaal kader. Dat is de kern van hoe Al Amal werkt”, stelt Eric.

Marloes de Bont – de Krom (vermogensfonds Van Baaren) vertelt over de voorlichting vanuit het UMC (co-assistenten) die zij recentelijk bezocht bij Al Amal. Zij vraagt zich af wie er in de hiaten stapt die Al Amal op dit moment vult, mocht Al Amal dit niet doen. Peinzend stelt ze: “Helaas denk ik dat niemand dit doet. Al Amal is nodig!” 

Recent Posts