Mens-sensitief werken

Op 27 september organiseerde het IOM Nederland een symposium waar het project PROTECT werd belicht dat in 12 landen in Europa actief is.

Wij zijn door Pharos gevraagd om twee workshops te verzorgen: ‘Stress sensitieve zorg en cultuur sensitieve zorg’. Ook hebben we vanuit ons project ‘de eerste 1000 dagen‘ een workshop verzorgd waarbij we onze werkende elementen binnen het project hebben belicht. De eerste duizend dagen van het kind beginnen al bij de zwangerschap. Bij het project de eerste 1000 dagen wordt een Ma’maatje (vertrouwenspersoon) gekoppeld aan het gezin. De vertrouwenspersoon bespreekt de verschillende thema’s met de (aanstaande) ouders. De volgende thema’s worden tijdens de ondersteuning besproken: gezondheid, hechting, voeding, hygiëne, ontspanning, ouderschap & verantwoordelijkheid, materiële zaken, socialisatie kind, sociaal netwerk, intimiteit, communicatie en omgangsvormen binnen het gezin. Omdat gezondheidsverschillen al heel vroeg ontstaan is aandacht voor een kansrijke start van groot belang. Daar zit onze kracht: mens-sensitief werken.

Het belangrijkste is dat we in de zorg ‘mens-sensitief’ worden en werken. Iedereen heeft aandacht, een luisterend oor, warmte en liefde nodig. Als je achter de behoeften en vragen komt, kun je mensen helpen groeien vanuit oprechte aandacht voor het mens-zijn.

Wil je meer weten over het project de eerste 1000 dagen? Klik dan hier.
Wil je met ons in contact komen over het geven van een workshop? Neem dan contact op met ons via: meeting@al-amal.nl

Recent Posts