Al Amal start 5 nieuwe cursussen in najaar 2009

Al Amal start dit najaar met 5 nieuwe cursussen.
Eén cursus is bestemd voor jongens tussen de 5 en 7 jaar en is gericht op omgangsvormen. Deze start in september. De overige cursussen zijn voor vrouwen en gaan over het omgaan met depressie, omgaan met pubers, over werken buitenshuis en over bewegen. De cursussen worden gegeven in samenwerking met de Sociale Dienst (werk), Indigo (omgaan met pubers) en I-Psy (omgaan met depressie). De cursussen starten in september en oktober.

Voor informatie of aanmelding: bel met Marzouka 06-30466871 of Caroline 06-41412389

Grote belangstelling in Gouda voor werk Al Amal

26 maart jl. heeft Al Amal in Gouda een presentatie gegeven over haar activiteiten op een bijeenkomst Gouda Veilig . In aanwezigheid van de burgemeester van Gouda, ambtenaren, woningbouwcorporaties, welzijnsinstellingen en bewoners vertelden Rachida Ibrahimi en Caroline Sarolea over hoe Al Amal geïsoleerde gezinnen bereikt en ondersteunt.  De vele vragen uit de zaal zorgden voor een levendige discussie. Al Amal werd geprezen om haar inzet en doorzettingsvermogen.

700 vrouwen discussiëren over normen en waarden in de opvoeding

Ruim 700 vrouwen bezochten 15 maart 2009 de bijeenkomst over normen en waarden in de opvoeding. Burgemeester Aleid Wolfsen, Rinda den Besten (wethouder Jeugd), Carlijn Plancken (wijkchef politie Kanaleneiland), Evelien Tonkens (hoogleraar Burgerschap te Amsterdam) en vele anderen spraken met de vrouwen over wat nu precies een goede opvoeding is. Dat kinderen niet om 23.00 ‘s avonds op straat thuis horen, zoals de burgemeester opmerkte, waren de vrouwen met hem eens. Ook gaven ze hem gelijk dat kennis van de Nederlandse taal belangrijk is bij de opvoeding van kinderen. De discussies die volgden lieten zien dat het onderwerp de aanwezige vrouwen enorm raakte en bezighield. De vrouwen waren na afloop erg tevreden over de dag en hoopten dat dit soort themadagen vaker georganiseerd zouden worden.

Enkele reacties van vrouwen:

Continue reading “700 vrouwen discussiëren over normen en waarden in de opvoeding”

Themabijeenkomst Normen en waarden in de opvoeding

Graag wil Al Amal vrouwen uitnodigen op zondag 15 maart 2009 voor het bijwonen van de themabijeenkomst Normen en waarden in de opvoeding. De bijeenkomst duurt van 13.00 uur tot 18.00 uur. Locatie: ROC op de Amerikalaan in Kanaleneiland.
De bijeenkomst wordt geopend door Aleid Wolfsen, burgemeester van Utrecht. Sprekers zijn o.a. Rinda den Besten (wethouder Jeugd Utrecht), Evelien Tonkens (hoogleraar Burgerschap te Amsterdam), Fatouch Chanaat (projectleider Jongeren Al Amal) en Marzouka Morabit (projectleider Opvoeding Al Amal).

Boekpresentatie van project ‘Tussen In’ groot succes

Ruim honderd mensen bezochten 25 februari 2009 de presentatie van het boek “Tussen In” dat Al Amal in samenwerking met Yvonne van Heerwaarden en de gemeente Utrecht heeft uitgebracht. Dit boek beschrijft de door Al Amal zelf ontwikkelde methodiek in de multiproblem gezinnen.
Door middel van een filmpje, waarin een moeder werd geïnterviewd over de ondersteuning die zij van Al Amal had ontvangen, kregen de bezoekers inzicht in de werkwijze van Al Amal. Veel aanwezigen prezen de aanpak van Al Amal. De heer Brons (senior beleidsadviseur bij het Ministerie van Justitie) sprak de hoop uit dat deze methodiek een prikkel zou geven aan bestaande hulpverleningsinstanties om anders te gaan werken. Het dagblad Trouw schreef een artikel over de bijeenkomst. U kunt het boekje bestellen bij Al Amal

Boekpresentatie van project 'Tussen In' groot succes

Ruim honderd mensen bezochten 25 februari 2009 de presentatie van het boek “Tussen In” dat Al Amal in samenwerking met Yvonne van Heerwaarden en de gemeente Utrecht heeft uitgebracht. Dit boek beschrijft de door Al Amal zelf ontwikkelde methodiek in de multiproblem gezinnen.
Door middel van een filmpje, waarin een moeder werd geïnterviewd over de ondersteuning die zij van Al Amal had ontvangen, kregen de bezoekers inzicht in de werkwijze van Al Amal. Veel aanwezigen prezen de aanpak van Al Amal. De heer Brons (senior beleidsadviseur bij het Ministerie van Justitie) sprak de hoop uit dat deze methodiek een prikkel zou geven aan bestaande hulpverleningsinstanties om anders te gaan werken. Het dagblad Trouw schreef een artikel over de bijeenkomst. U kunt het boekje bestellen bij Al Amal

28 oktober 2008

Naar aanleiding van een workshop van Al Amal op het congres van de Algemene Vereniging voor Maatschappelijk Werk in Amsterdam.

27 oktober 2008

Al Amal voert verkennende gesprekken met Streetcornerwalk in Kanaleneiland over samenwerking in het kader van meidenactiviteiten.

20 oktober 2008

  • Start nieuwe cursus postsortering voor de mensen die het inloopspreekuur bezoeken.
  • Al Amal geeft presentatie bij Oranjefonds en neem € 2.500,- in ontvangst.