logo de eerste 1000 dagen

De eerste 1000 dagen van een kind:

Stichting Al Amal is opzoek naar zwangere vrouwen voor een nieuwe programma genaamd “De eerste 1000 dagen”.

Dit programma gaat om het ondersteunen van aanstaande moeders/vaders bij een evenwichtige zwangerschap en opvoeding, zodat het toekomstige kind gezond en in stabiele omgeving kan opgroeien. Ma’maatje ondersteunt via voorlichting en advies en zoekt samen met toekomstige moeder/vader wat goed is voor haar gezin en het (ongeboren)kind.

Denkt u iemand te kennen die in de wijk Overvecht of Kanaleneiland woont en een Ma’maatje nodig heeft voor praktische en emotionele ondersteuning in de periode voor de bevalling en twee jaar na de geboorte van het kind?

Wilt u meer informatie: mail naar  info@eersteduizenddagen.nl  of bel voor meer informatie naar Chahrazad Azdad 06-38158037

De eerste 1000 dagen van het kind beginnen al bij de zwangerschap. Bij dit project zal een Ma’maatje(vertrouwenspersoon) worden gekoppeld worden aan het gezin. Zij zal verschillende thema’s bespreken met de (aanstaande) ouders. Deze thema’s hebben als doel ouders bewust te maken van hun zwangerschap en de verantwoordelijkheid die het met zich mee brengt. Ook zullen er vier voorlichtingsbijeenkomsten per jaar zijn voor alle moeders en vaders die deelnemen aan het programma.

De volgende thema’s worden tijdens de ondersteuning besproken: gezondheid, voeding, hygiëne, ontspanning, ouderschap & verantwoordelijkheid, materiële zaken, socialisatie kind, sociaal netwerk, intimiteit, communicatie en omgangsvormen binnen het gezin.

Doelgroep:

Wij zijn voor ons programma op zoek naar deelneemsters die in 1 van de doelgroepen vallen en korter dan 8 maanden zwanger zijn:

  • Vrouwen die alleenstaand zijn.
  • Vrouwen die de Nederlandse taal niet machtig zijn en een Berbers/Arabische achtergrond hebben.
  • Vrouwen die de Nederlandse taal machtig zijn,maar kwetsbaar zijn door één of meerdere risicofactoren. Denk bij risicofactoren aan een stroeve relatie met de partner, ziekte in de familie, armoede, werkloosheid, schulden etc.

Aanmeldingsprocedure:

Wordt de aanstaande moeder aangemeld door hulpverleningsinstantie, dan verzoeken wij u eerst toestemming te vragen aan de desbetreffende moeder/vader. Na aanmelding wordt uitgelegd wat het programma inhoudt en zal zij  zal worden gekoppeld aan een Ma’maatje

Aanmelden kan via : info@eersteduizenddagen.nl of bel met Rachida Ibrahimi 06-28261450

Datum aanmelding (verplicht):

Naam instelling:

Naam hulpverlener (verplicht):

Telefoonnummer hulpverlener (verplicht):

Email hulpverlener (verplicht):

Contactgegevens hulpvrager/gezin:

Vragen en opmerkingen ?:

Toestemming: