Onze visie

In de visie van Al Amal is het van groot belang dat alle mensen (mannen, vrouwen, kinderen en jongeren) deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Dit kan alleen wanneer kinderen opgroeien in een veilige, stabiele omgeving met ruimte voor zelfontplooiing. Dan is de kans het grootst dat ze opgroeien tot evenwichtige volwassenen. Veel ouders in de multiprobleem gezinnen kunnen, om uiteenlopende redenen, hun kinderen deze veilige omgeving niet bieden en weten bovendien niet hoe ze de reguliere hulpverlening moeten benaderen. Al Amal steunt deze gezinnen bij het vinden van de juiste wegen.

Onze kernwaarden

De vrouwen die werkzaam zijn voor Al Amal werken op resultaatgerichte wijze vanuit een positieve grondhouding. Het benaderen van de ander op gelijkwaardig niveau en het inzetten op de eigen krachten en mogelijkheden van de ander vormen daarbij een belangrijk uitgangspunt.
Al Amal heeft ervoor gekozen om vooral preventief te werken. Door de inzet van vertrouwenspersonen (sleutelfiguren) in de wijk en door de sterke vertrouwensband die ze heeft opgebouwd binnen met name de Marokkaanse gemeenschap, wil Al Amal een brugfunctie vervullen tussen diverse bevolkingsgroepen en instanties. Al Amal wil blijvend aanspreekbaar zijn voor zowel haar doelgroep als de diverse instanties om haar heen. Al Amal werkt, waar nodig, samen met de politie, jeugdzorg, GG&GD, welzijnsinstellingen in de wijk en andere partners op het gebied van veiligheid en hulpverlening.