Onze visie

In de visie van Al Amal is het van groot belang dat alle mensen (mannen, vrouwen, kinderen en jongeren) deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Dit kan alleen wanneer kinderen opgroeien in een veilige, stabiele omgeving met ruimte voor zelfontplooiing. Dan is de kans het grootst dat ze opgroeien tot evenwichtige volwassenen. Veel ouders in de multiprobleem gezinnen kunnen, om uiteenlopende redenen, hun kinderen deze veilige omgeving niet bieden en weten bovendien niet hoe ze de reguliere hulpverlening moeten benaderen. Al Amal steunt deze gezinnen bij het vinden van de juiste wegen.

Cultuur en religie

Voor Al Amal is verder van belang dat zij haar doelgroep ondersteunt bij het inbedden van hun eigen cultuur en religie in de Nederlandse samenleving. Al Amal leert de doelgroep hoe zij kunnen participeren in de samenleving met behoud van hun eigen identiteit en cultuur; ze ondersteunt vrouwen bij het vinden van alternatieven en perspectieven wanneer zij belemmeringen of tegenslagen op hun levenspad tegenkomen.
Al Amal probeert het zelfvertrouwen van de gezinnen, vrouwen, jongeren en kinderen te vergroten door hun eigen krachten en talenten als vertrekpunt te nemen voor verdere participatie in de samenleving.

Positie van de man

Regelmatig wordt Al Amal gevraagd: wat doen jullie met de mannen?
In het project Tussen In betrekken de vertrouwenspersonen van Al Amal de man actief bij het vinden van oplossingen voor de ontstane problematiek. Mannelijke vertrouwenspersonen worden dan ingeschakeld om met deze man te praten, omdat zonder medewerking van de man de problemen niet opgelost kunnen worden.
Voor Al Amal ligt de nadruk bij de overige projecten echter op de vrouwen, moeders en hun kinderen. Al Amal ervaart namelijk dat de motor van het gezin ligt bij de vrouw. Als de vrouw zich emancipeert, volgt de rest van het gezin, inclusief de man, ook. Daarom richt Al Amal zich bij de overige projecten op vrouwen, moeders en hun kinderen. In Utrecht zijn er andere organisaties actief die zich speciaal op de mannen richten.

Onze kernwaarden

De vrouwen die werkzaam zijn voor Al Amal werken op resultaatgerichte wijze vanuit een positieve grondhouding. Het benaderen van de ander op gelijkwaardig niveau en het inzetten op de eigen krachten en mogelijkheden van de ander vormen daarbij een belangrijk uitgangspunt.
Al Amal heeft ervoor gekozen om vooral preventief te werken. Door de inzet van vertrouwenspersonen (sleutelfiguren) in de wijk en door de sterke vertrouwensband die ze heeft opgebouwd binnen met name de Marokkaanse gemeenschap, wil Al Amal een brugfunctie vervullen tussen diverse bevolkingsgroepen en instanties. Al Amal wil blijvend aanspreekbaar zijn voor zowel haar doelgroep als de diverse instanties om haar heen. Al Amal werkt, waar nodig, samen met de politie, jeugdzorg, GG&GD, welzijnsinstellingen in de wijk en andere partners op het gebied van veiligheid en hulpverlening.