Intervisie bij Al-Amal: hoop

 

Stichting Al-Amal werkt met een groot team in Utrecht. Een keer in de vier weken komen zij bij elkaar om intervisie te doen, projectupdates te delen en casuïstiek te bespreken. Graag geven we jullie een kijkje in hoe wij dit doen.

We beginnen met een rondje (binnenkomer) waarin de vraag wordt gesteld: “Wat geeft jou hoop?”. Iedere vrouw geeft een ander antwoord: mijn kinderen, de zon die opkomt, de goedheid van mensen, positief denken, iets kunnen betekenen voor een ander, als een gezin geholpen wordt en (kleine) stappen maken met gezinnen en individuen die we met Al-Amal ondersteunen. Leuk om te benoemen is dat bijna alle dames bij Al-Amal zijn begonnen als een vrijwilliger en zijn via die weg doorgestroomd naar een betaalde medewerker bij de stichting.

De intervisie wordt geleid door medewerkers Charazad en Anissa. We beginnen met een casusbespreking. Charazad geeft aan dat het belangrijk is om elkaar te helpen, maar dat er geen advies gegeven wordt bij het inbrengen van de casus. Het is belangrijk om goed te luisteren naar elkaar. De casus wordt beschreven en Charazad brengt dit holistisch in beeld op een whiteboard:
– wat is de problematiek?
– wat zijn de feiten?
– hoe is de gezinssituatie?
– hoe zit het met sociale contacten?

Er wordt overgegaan naar een vragenronde. Er mogen vragen gesteld worden aan degene die de casuïstiek heeft ingebracht. Hierdoor wordt er een duidelijk beeld gevormd over welke oplossingen er zijn en wegen kunnen worden behandeld. Na alle vragen, om de situatie verder te verduidelijken, wordt er overgegaan op een advies- en complimentenronde naar degene die de casus in heeft gebracht.

Wil je je meer weten over hoe wij werken bij Al-Amal? Neem dan contact op met ons.