Samenwerking st. Al-amal en Leger des Heils

Al Amal en Leger des Heils zijn van start gegaan met dagbesteding voor LVB jongeren 18+ in Kanaleneiland. Voor meer informatie zie aanmeldformulier We All.