Met ingang van 1 september 2020 start een Utrechts consortium een project om problemen ten gevolge van corona bij juist de meer kwetsbare groepen in de samenleving inzichtelijk te maken, op te lossen en opgedane kennis breder te verspreiden. Gebleken is dat problemen vaak minder zichtbaar zijn bij deze mensen, waardoor de werkelijke aard en omvang van de problemen onduidelijk blijven voor overheden en zorgverleners.

Aanvankelijk is het project gericht op de regio Utrecht maar het doel is om lessen en inzichten met andere regio’s en ook internationaal te delen.

Problemen kwetsbare groepen blijven vaak buiten beeld
De gevolgen van de COVID-19-epidemie en begeleidende maatregelen hebben een grote impact op de bevolking. Mensen kunnen op verschillende wijze kwetsbaar zijn voor zowel het virus als de aanpak ervan, met het risico dat bestaande gezondheidsverschillen toenemen. Probleem is dat kwetsbare groepen ook minder zichtbaar zijn. Ze blijven buiten beeld in de diverse vragenlijstonderzoeken en peilingen en daarmee worden hun risico’s behoeften en problemen vaak moeilijk herkend.

Deelnemers consortium
De activiteiten vinden plaats door een consortium onder leiding van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Deelnemende partijen zijn: Gemeente Utrecht, Gemeente Zeist, GGD Regio Utrecht, Nivel, Panel Meetellen Utrecht, Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, Stichting Al Amal en Trimbos-instituut.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het COVID-19-programma van ZonMw en loopt tot eind juli 2022.

Recent Posts