Vrouwelijke migrantenmantelzorgers leven vaak geïsoleerd, spreken slecht Nederlands en weten soms niet waar hulp te vragen. Regelmatig hebben juist zij wel behoefte aan hulp. Alle Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst (AMWAHT) zorgt voor ondersteuning van deze moeilijk bereikbare en kwetsbare groep.

Dit project van Steunpunt Mantelzorg Utrecht biedt een informeel netwerk voor migrantenmantelzorgers. Het brengt mensen uit eenzelfde situatie bij elkaar in lotgenotengroepen. Ze helpen elkaar en leren van elkaar. Hierdoor voelen de vrouwen zich gehoord, niet meer eenzaam en krijgen zij meer zelfvertrouwen. Uiteindelijk durven zij dan weer actieve stappen in de samenleving te zetten.

Al Amal werkt samen met U-centraal en Steunpunt Mantelzorg om de groepen te begeleiden in Utrecht. Het begeleiden van deze kwetsbare doelgroep werkt preventief. Het voorkomt uitval van overbelaste mantelzorgers in de toekomst.

 

Recent Posts