De bestrijding van de vaccinatiescepsis
‘Ik laat aan iedereen mijn prik zien’

In achterstandswijken als het Utrechtse Zuilen en Amsterdam-Nieuw-West is de vaccinatiebereidheid laag. Vertrouwenspersonen moeten het wantrouwen wegnemen.
Lees het hele artikel van De Groene Amsterdammer over hoe vertrouwenspersonen de prik-argwaan kunnen wegnemen op De Groene Amsterdammer.
Al Amal wordt ook in dit artikel genoemd.
Heb je vragen over het coronavirus of de vaccinatie? Bekijk dan onze video’s op www.al-amal.nl
Recent Posts