Vandaag is mevrouw Geluk (CDA Tweede Kamerlid) bij stichting Al Amal op werkbezoek geweest. Ze was erg enthousiast over onze werkwijze waarmee we de meest geïsoleerde bewoners weten te bereiken.  Ze sprak met een bewoner, kort geleden gevlucht uit Syrië, die we via het project ‘de eerste 1000 dagen’ (zie elders op de website) hebben geholpen.  Daarnaast spraken we met haar over toenemende regelgeving (SKJ en HKZ) waar ook organisaties als Al Amal mee te maken krijgen. Ze deelde onze mening dat contact met de bewoner veel belangrijker is dan het moeten maken van uitgebreide rapportages.  We gaven aan dat  Al Amal tot nu toe haar kracht weet te behouden door de beschikbare tijd van de hulpverleners zoveel mogelijk in te zetten ter ondersteuning van de bewoners met hulpvragen.  We gaven haar mee dat we dit in de toekomst graag zo wilden houden.

 

Recent Posts