Opvoeding:
Het project Onderwijs & Opvoeding heeft tot doel ouders meer te betrekken bij het onderwijs van hun kinderen. In 2015 heeft Al Amal in de wijken Overvecht en Kanaleneiland veel betekend op het gebied van ouderbetrokkenheid. Via programma’s op scholen, kwamen meer ouders te weten over school en de rol die zij daar als ouder kunnen spelen.

Meiden:
Met dank aan woningbouwcorporatie Mitros, de van Baaren stichting,  KF Heinfonds en Stichting Kinderpostzegels beheert Al Amal sinds september 2009 een eigen meidencentrum.
Op maandag & woensdagmiddag vinden de meeste activiteiten plaats. Alle meidenactiviteiten vinden hier plaats:
Locatie: Meidencentrum in Kanaleneiland.
Voor meer informatie, kunt u een mail sturen naar: info@al-amal.nl