Stichting Al Amal is 14 jaar geleden opgericht om gezinnen in de stad Utrecht te ondersteunen die niet op eigen kracht hun weg in de samenleving weten te vinden. De stichting richt zich met name op gezinnen met een migratieachtergrond die wegens allerlei omstandigheden (laaggeletterdheid, licht verstandelijke beperking, psychosomatische klachten, verslaving etc.) te kampen hebben met schulden en derhalve ook met schaamte en isolement. Al Amal bereikt jaarlijks 100 gezinnen en ruim 700 vrouwen. Bij Al Amal werken inmiddels 19 betaalde krachten en ruim 40 vrijwilligers. Ze werkt in alle wijken van Utrecht, in de regio Utrecht en in de stad Almere. Alle activiteiten zijn onderverdeeld in vijf programma’s :

1. Polarisatie & Radicalisering
Binnen dit programma werken we samen met o.a. de afdeling veiligheid binnen de gemeente Utrecht.
Het programma bestaat uit de deelprojecten: (1)ouders voorlichting, (2) keukentafelgesprekken met ouders, (3) voorlichting aan jonge meiden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Khadija Sayfaoui (06 81613759) of mailen naar k.sayfoaui@al-amal.nl

2. Voorlichting
Binnen dit programma werken we samen met verloskundigen, basis- en middelbare scholen binnen Utrecht, buurtteams en jeugd ggz.Het programma bestaat uit de deelprojecten: (1) meidencentrum, (2) opvoedcursussen, (3) 1000 dagen project (mamaatjes), (4) ouderbetrokkenheid op scholen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Khadija Sayfaoui (06 81613759) of mailen naar k.sayfoaui@al-amal.nl

3. Aanpak multiprobleemgezinnen
Binnen dit programma werken we samen met diverse organisaties zoals U centraal, Buurtteams Utrecht, gemeente Utrecht etc. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chahrazad Azdad (06-38158037) of mailen naar c.azdad@al-amal.nl

4. Hulp aan Huis Utrecht
Binnen dit programma werken we samen met diverse organisaties zoals U centraal, Buurtteams Utrecht, gemeente Utrecht etc. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de volgende coördinator:
Chahrazad Azdad (06-38158037) of mailen naar c.azdad@al-amal.nl

5. Inloop & Voorlichting
Binnen dit programma werken we samen met diverse organisaties zoals U centraal, Buurtteams Utrecht, scholen en maatschappelijke organisaties.

Het programma bestaat uit de deelprojecten: (1) laagdrempelige inloopspreekuren, (2) laagdrempelige voorlichtingsbijeenkomsten voor vrouwen over o.a. mantelzorg, gezonde voeding, omgaan met zieke huisgenoten, Nederlandse taalles. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Amal Mezgouri (06 24790427) of mailen naar a.mezgouri@al-amal.nl