Het uitvoeren van het project polarisatie en radicalisering is gericht op het werken via een outreachende voorlichtingsmethodiek. Het doel is om al in een vroeg stadium opvoedingsvragen en opvoedingsproblemen rondom religieuze radicalisering bij gezinnen en jeugdigen met een islamitische achtergrond te signaleren. Hierbij zal er een onderscheid gemaakt worden in groepsgerichte en individuele aanbod. Het groepsgerichte aanbod zal zich enerzijds richten op ouders en anderzijds op jeugdigen.

Kernwaarden van het project zijn:

  • vraaggericht werken en het versterken van het weerbaar opvoeden bij opvoeders
  • het versterken van de identiteit bij jeugdigen
  • het aanbieden van geestelijke ondersteuning bij jeugdigen en gezinnen.
  • opzetten van een netwerk binnen het hulpverleningsaanbod en het aanbieden van expertise en kennis

Het project Polarisatie richt zich vooral op de ouders van jongeren die op de één of andere manier de Nederlandse maatschappij de rug toekeren. De ouders worden via gesprekken (individueel en in groepsverband) ondersteund bij wat hen overkomt of is overkomen. Al Amal werkt in dit project nauw samen met afdeling Veiligheid en met de verschillende wijkbureaus.

Het programma bestaat uit de deelprojecten: (1)ouders & voorlichting, (2) keukentafelgesprekken met ouders, (3) voorlichting aan jonge meiden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Khadija Sayfaoui (06-81613759) of mailen naar k.sayfaoui@al-amal.nl