Voorlichtingsactiviteiten:
Sinds 2003 organiseert Al Amal discussie- of informatiebijeenkomsten voor vrouwen over aansprekende onderwerpen als huiselijk geweld, vrouw en geloof, seksualiteit, de WMO, etc. Het doel van deze bijeenkomsten is om vrouwen bewust te maken van thema’s die van grote invloed kunnen zijn op hun persoonlijk leven. Door deze bijeenkomsten worden de thema’s bij grote groepen vrouwen bespreekbaar gemaakt en ontstaat er een sneeuwbaleffect in de wijk.
Voor actuele informatie over deze bijeenkomsten, kijk onder het kopje activiteiten of mail met k.sayfoaui@al-amal.nl

Kennisontwikkeling vrouwen:
Al Amal organiseert een scala aan cursussen voor vrouwen met een migratieachtergrond om hun weerbaarder en zelfstandiger te maken. Een greep uit de cursussen: omgaan met psychiatrische ziekten, Nederlandse taalles, opvoeden tussen twee culturen en fietsles. Voor meer informatie, kunt u een mailtje sturen naar k.sayfoaui@al-amal.nl.