De methodiek achter We All

Er bestaat een groep jongvolwassenen met een (vermoedelijke) licht verstandelijke beperking en schulden die onzichtbaar zijn voor reguliere instanties. Ze zijn betrokken bij criminele activiteiten en hebben geen vertrouwen in (hulpverlenings)instanties. Derhalve ontvangen zij geen hulp bij het oplossen van hun problemen, en stapelen deze zich op.

De voedingsbodem voor hun kwetsbaarheid bestaat o.a. uit:

  • Het gemis van een positief rolmodel
  • Het gemis van zinvolle dagbesteding
  • Het gemis aan identiteitsgevoel
  • De aanwezigheid van een laag zelfbeeld
  • Inbegrip voor hun beperking binnen het gezin van herkomst
  • Het gemis van structuur en waardering binnen het gezin van herkomst
  • Een gevoel van onrecht en discriminatie vanuit de maatschappij.

In samenwerking met het Leger des Heils begeleidt Stichting Al Amal deze jongvolwassenen.

Onze werkwijze in stappen

schermafbeelding-2021-05-28-om-13.42.47

Onze werkwijze in stappen

1. Kennis maken en vertrouwen winnen
Praktische problemen oplossen, zonder oordeel luisteren naar het verhaal van de deelnemer, gevoelens en emoties erkennen, laten zien dat je klaar staat voor de deelnemer, dag en nacht bereikbaar zijn, jezelf als voorbeeld stellen, geduld hebben, contact blijven zoeken als deelnemer niet bereikbaar is of niet komt opdagen, directief en duidelijk zijn.

2. Motiveren tot accepteren van de hulp
De deelnemer (en zijn/haar systeem) motiveren om de hulp die aangeboden wordt door We All en samenwerkingspartners te accepteren.

3. Diagnostiek
Inventariseren van problemen, oorzaken en positieve factoren. We werken met een diagnostisch stappenplan en toetsen onze hypotheses om aannames te voorkomen.

4. Plan van aanpak maken en activeren
Uitvinden wat de hulpvraag van de deelnemer (en het systeem) is en samen een plan van aanpak maken. De deelnemer wordt zich bewust van het eigen gedrag en wordt geactiveerd om hier verandering in te brengen. Zorgen dat er aan de randvoorwaarden zoals een stabiel inkomen voldaan wordt.

5. Maatwerk leveren: DOEN
Werken aan het behalen van korte en lange termijn doelen, deelnemer begeleiden om tot bewuste keuzes te komen, bewustwording van belang van werk, gedragsverandering teweeg brengen en hiermee werken aan het vergroten van de weerbaarheid en het gevoel van eigenwaarde, brugfunctie naar verdere zorgprofessionals waaronder verslavingszorg, psychische zorg en schuldhulp. Waar passend wordt hierbij het gehele systeem betrokken, met inzet van een gezinsbegeleider.

6. Resultaat veilig stellen: werken aan vasthouden
Praktische zaken regelen voor de toekomst, richting geven door middel van ondersteunen tijdens de start van opleiding, baan of andere positieve dagbesteding.

7. Stabiliteit en nazorg bieden
Warm contact onderhouden en bereikbaar zijn voor vragen. Begeleiden bij vasthouden van tijdsbesteding (baan, scholing e.d.)

Meer weten of dit project? Neem contact op met Eric Krak | eric.krak@legerdesheils.nl.

Recent Posts