Orde op zaken stellen – Casus project We All

Binnen het project We All hebben Stichting Al Amal en het Leger des Heils de handen in een geslagen jongvolwassenen met een (vermoedelijke) licht verstandelijke beperking en een migratieachtergrond te begeleiden.

Deze groep jongeren hebben vaak geen zinvolle invulling van hun tijd, hebben schulden en zijn betrokken bij criminele activiteiten.

We All biedt intensieve coaching aan de jongeren zodat ze (weer) een perspectief krijgen in het leven. We All biedt ook intensieve begeleiding aan het netwerk (systeem) van de jongere met het doel hen te leren omgaan met hun zoon/dochter.

Hoe dat precies werkt wordt duidelijk in de onderstaande geanonimiseerde casus omschrijving, vanuit het perspectief van een coach/begeleider.

“Ik begeleid een jongeman uit een 1-oudergezin, zijn vader is op jonge leeftijd overleden. Zijn moeder komt bij Al Amal en het gezin is redelijk stabiel alhoewel zoon gesloten is naar moeder toe. Hij is werkloos, heeft geen inkomen en wel schulden. Hij heeft geen enkel overzicht waar het zijn leven in het algemeen en geldzaken in het bijzonder betreft. Hij loopt steeds vast en heeft een justitieel verleden. Hulp vanuit het buurtteam sluit niet aan met als risico dat hij verder afglijdt. Daarom wordt hij bij We All aangemeld door Al Amal.

 We gaan eerst aan de slag met praktische zaken. Er moeten, in verband met schulden, de nodige brandjes geblust worden. Ik help overzicht te creëren waar het zijn leven en zijn schulden betreft.

Binnen dit traject heb ik de zoon begeleid met;

  • Het geven van sollicitatietraining;
  • Maken van een cv;
  • Uitsturen van diverse sollicitaties;
  • Het geven van communicatietraining;
  • Bezoeken van trajecten en projecten (waaronder van het Leger des Heils);
  • Samen sporten.

Naast deze activiteiten hebben we ook veel gesproken over identiteit. We zijn samen naar bijeenkomsten geweest over onderwerpen als discriminatie, uitsluiting en inclusiviteit. We hebben bij deze bijeenkomsten ook gesproken met raadsleden. Op het gebied van zingeving zijn ook existentiële en religieuze kwesties besproken.

De zoon wil zich graag verder ontwikkelen en heeft met de werkbegeleider ook naar verdere studie gekeken.

 Uiteindelijk is het doel bereikt en heeft de zoon werk gevonden. Hij doet het werk goed en is inmiddels ook uit de nazorg bij We All. Incidenteel is er nog contact via de app.”

Meer weten over het project We All? Klik hier!

Recent Posts