Spin in het web – Casus project We All

Binnen het project We All hebben Stichting Al Amal en het Leger des Heils de handen in een geslagen jongvolwassenen met een (mogelijke) een (vermoedelijke) licht verstandelijke beperking en een migratieachtergrond te begeleiden.

Deze groep jongeren hebben vaak geen zinvolle invulling van hun tijd, hebben schulden en zijn betrokken bij criminele activiteiten.

We All biedt intensieve coaching aan de jongeren zodat ze (weer) een perspectief krijgen in het leven. We All biedt ook intensieve begeleiding aan het netwerk (systeem) van de jongere met het doel hen te leren omgaan met hun zoon/dochter.

Hoe dat precies werkt wordt duidelijk in de onderstaande geanonimiseerde casus omschrijving, vanuit het perspectief van een vertrouwenspersoon.

“Als vertrouwenspersoon binnen het gezin, ben ik als een spin in het web die het web intact probeert te houden. Die gaten in het web probeert te repareren zodat het systeem altijd als vangnet kan fungeren voor de kinderen en andere gezinsleden. In deze casus begeleid ik een LvB jongere die met meerdere problemen in zijn leven te maken heeft. Van gebrek aan motivatie om verder te gaan met school, onstabiele thuissituatie (scheiding van ouders), gebrek aan inkomen tot aan verkeerde vrienden waar deelnemer mee omgaat.

In deze hele situatie heb ik te maken met veel emoties van ouders die zelf in de clinch zitten waaronder moeder zeer veel zorgen maakt om hierboven genoemde zoon. Deze zoon die zelfs vlucht uit de stad om naar een andere stad te gaan, school en moeder achterlaat. Uiteindelijk geniet ik voldoende vertrouwen om deze zoon te overtuigen en over te halen om terug te keren naar zijn moeder om alles weer op te pakken en te werken aan zijn toekomst.

Moeder belt de hele dag door en zelfs ‘s nachts wanneer zoon niet thuis gekomen is en zij zich ernstig zorgen maakt om hem wetende dat haar zoon stiekem softdrugs gebruikt en met verkeerde vrienden omgaat. Ik heb als vertrouwenspersoon te maken met situaties waarin moeder komt uithuilen bij mij en ik haar motiveer en de hoop probeer te geven dat alles goed komt, een toekomstperspectief. Om vanuit chaos orde te creëren. Op o.a. deze manieren, win ik vertrouwen van het gezin; moeder, vader en cliënt in kwestie. Doordat ik dit vertrouwen ontvang, krijg ik de totale medewerking, loyaliteit, wil en bereidheid om mee te werken aan oplossingen en samenwerkingen (met o.a. externe partners) zodat verbetering en stabilisatie van de gezinssituatie plaats kan vinden. Dit is van essentieel belang om succesvol hulp -en zorgverlening te bewerkstelligen om zo onze doelen te behalen.”

Reacties vanuit het gezin:

“De vertrouwenspersoon begrijpt ons en denkt altijd mee”

“Wij weten nu veel meer over de aandoening van onze zoon”

“We hebben geleerd om over moeilijke dingen te praten”

Meer weten over het project We All? Klik hier!

Recent Posts