We All

In opdracht van de gemeente Utrecht hebben Stichting Al Amal en het Leger des Heils de handen ineengeslagen voor de begeleiding van een groep jongvolwassenen (18-27 jaar) met een migratieachtergrond. Het doel is de aansluiting met de maatschappij te (her)vinden. We All biedt intensieve coaching aan de jongeren zodat ze (weer) perspectief krijgen in het leven. We All biedt ook intensieve begeleiding aan het netwerk (systeem) van de jongere met het doel hen te leren omgaan met hun zoon/dochter.

Werkwijze:
Aan het begin van het traject wordt er een vertrouwensband opgebouwd tussen de werkbegeleider/coach en de deelnemer. Vaak wordt er een schuldenoverzicht gemaakt en worden schulden ‘aangepakt’. Als het vertrouwen er is, dan kijken ze gezamenlijk naar welk verlangen de deelnemer heeft. De werkbegeleider/coach van We All helpt de jongere vervolgens allerlei vaardigheden (aan) te leren zodat hij of zij weer een plek in de maatschappij kan innemen. Vaak wordt er geholpen om werk te vinden of (weer) te beginnen met een opleiding.

Teamleider (Leger des Heils):
Eric Krak | eric.krak@legerdesheils.nl | 06 1149 1066

Neemt Erik niet op? Contact dan Hayat El Mofalli, onze backoffice medewerker op h.elmofalli@al-amal.nl | 06 48222090

In samenwerking met

1-wtxzr4
Stichting Al Amal Utrecht