Aanpak Multi Probleem-
gezinnen (Tussen In)

Met het project Aanpak Multi Probleemgezinnen verleent Al Amal bemiddeling bij binnen multiprobleemgezinnen.

Het doel is het toeleiden van gezinnen naar passende, reguliere hulpverlening. Project Aanpak Multi Probleemgezinnen overbrugt de kloof (ontstaan door taalbarrières, achterstanden in kennis en verschillen in opvoedingsvisies tussen het gezin en de samenleving) naar de reguliere hulpverlening.

image00067

Het project Aanpak Multi Probleemgezinnen richt zich op gezinnen met een migratieachtergrond die niet effectief worden bereikt door de reguliere hulpverlening. Het gaat om gezinnen waarin psychische problemen, verslavingsproblematiek, schulden en/of opvoedingsproblemen spelen en de risico’s op ontwikkelingsproblemen bij kinderen groot zijn. Het programma richt zich met name op de ouders van het gezin.

Bij Project Aanpak Multi Probleemgezinnen werken we nauw samen met gezinnen om hen te ondersteunen en te begeleiden bij het vinden van de juiste hulpverlening. We begrijpen de unieke uitdagingen waar multiprobleemgezinnen mee te maken hebben en bieden een cultuursensitieve aanpak die rekening houdt met hun specifieke behoeften en achtergronden. Door middel van onze bemiddeling en begeleiding streven we ernaar om deze gezinnen te helpen stabiliteit te vinden en een positieve verandering te bewerkstelligen.

 

Werkwijze

De gezinsbegeleiders van Tussen In hanteren een praktische en soms directe aanpak. Het is van cruciaal belang dat zowel mannelijke als vrouwelijke gezinsbegeleiders betrokken zijn. Zij werken vaak samen met buurtteams en andere professionele jeugdhulpverleners, waarbij ze een aanvullende rol vervullen. Onze gezinsbegeleiders zijn cultuursensitief en durven ook buiten de gebaande paden te denken. Ze reiken oplossingen aan waar nodig.

Bij het Project Aanpak Multi Probleemgezinnen begrijpen we dat elk gezin uniek is en zijn eigen behoeften heeft. Onze gezinsbegeleiders zijn getraind om te luisteren, te observeren en op maat gemaakte ondersteuning te bieden die past bij de specifieke situatie van het gezin. We streven ernaar om een vertrouwensband op te bouwen met het gezin, zodat we effectief kunnen samenwerken aan positieve verandering.

Wilt u een gezin aanmelden? Vul dan het aanmeldformulier in. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze projectcoördinator, Rachida Ibrahimi, via e-mail r.ibrahimi@al-amal.nl of telefonisch 06 28261450.

Aanmelden

  Datum aanmelding:

  1. Gegevens verwijzer:
  Naam instelling:

  Naam hulpverlener:

  Betrokkenheid bij gezin / cliënt:

  Telefoonnummer hulpverlener (verplicht):

  Email hulpverlener:

  2. Gegevens deelnemer:
  In welke wijk woont het gezin?

  Wie maakt onderdeel uit van het gezin?

  Indien van toepassing: hoe oud zijn de kinderen in het gezin?

  Welke talen worden in het gezin gesproken?

  3. Huidige situatie:
  Wat zijn de problemen (financieel, taal, schoolgang, relationeel, gedrag etc.), in uw optiek?

  Wat zijn de oorzaken van deze problemen, in uw optiek?

  Wat gaat er goed / wat zijn positieve aspecten?

  Wat zijn de hulpvragen van het gezin zelf?

  Waarom wenst u de betrokkenheid van Stichting Al Amal?

  Overige informatie die u wenst te geven:

  Toestemming van gezin bij aanmelding:
  Ja
  Nee

  Dit document wordt alleen verzonden als u dit checkboxje aanklikt.

  Contactpersoon

  Rachida Ibrahimi

  E. r.ibrahimi@al-amal.nl
  T. 06 28261450

  image00084-1

  Vacature

  Op dit moment hebben we geen specifieke functies beschikbaar voor dit project, maar we staan altijd open voor talent. Als jij de kwaliteiten hebt om ons te versterken, nodigen we je uit om je motivatiebrief en cv naar onze vrijwilligers  coördinator Moira Schochercarlier te sturen via m.schochercarlier@al-amal.nl. Hoewel er op dit moment geen ruimte is, houden we jouw gegevens graag in ons bestand voor toekomstige mogelijkheden. We waarderen jouw interesse in Stichting Al Amal en zullen contact met je opnemen wanneer er passende posities beschikbaar komen.