Wij werken van mens tot mens

 

Op 15 maart 2019 heeft Al Amal wethouder Maarten van Ooijen uitgenodigd om in gesprek te gaan met cliënten, medewerkers en samenwerkingspartners van Al Amal. We spraken met elkaar over noodzaak, ervaringen, het sociaal domein, bruggen bouwen, culturele sensitiviteit en meer. Graag delen we enkele verhalen uit de dialoog van 15 maart:

Ervaringen van cliënten van Al Amal
Een client geeft aan dat zij bij Al Amal heeft aangeklopt omdat zij op dat moment bij haar huidige hulpverlener niet voelde dat zij geholpen werd. Ze had het gevoel dat zij stil stond. Zij kwam met Yasmina (medewerker van Al Amal) in contact en samen gingen zij aan de slag. Ze vertelt dat de vertrouwensband met Yasmina van Al Amal erg sterk is en zij voelt dat zij naast haar staat in plaats van directief te vertellen ‘hoe het moet’. Al Amal zorgde ervoor dat zij haar problemen kon aanpakken en uiteindelijk haar kinderen terug kon krijgen. Bij Al Amal was ze niet bang, maar ervaarde ze kracht om haar problemen aan te pakken. Samen keek ze met Yasmina wat haalbaar was en wat ze zelf kon. Zo staat zij nu helemaal op eigen benen en heeft zij zichzelf uit de ‘problemen’ geknokt: “Nu weet ik dat ik het zelf aankan!

Ervaringen van medewerkers
Wij zien het als onze missie om – zonder oordeel – te kijken naar de
situaties waar onze cliënten in verkeren. Doordat we een vertrouwensband opbouwen met onze cliënten zien we dat we cliënten snel in hun eigen kracht (terug) kunnen zetten. Onze werkwijze gaat uit van de kracht die zich bevindt in gezinnen en proberen zo veel mogelijk asset-based te werken. We zien dat cliënten voelen dat zij alles tegen ons kunnen zeggen. Onze manier van benadering is heel laagdrempelig: “We zijn als de brandweer, als we gebeld worden komen we gelijk.”

 

Ervaringen van samenwerkingspartners
Samen met het Leger des Heils werken we aan een project (We All) waar we jongvolwassenen (18-27 jaar) helpen om de aansluiting met de maatschappij te (her)vinden. Eric (Teamleider We All – Leger des Heils) spreekt heel positief over de samenwerking met Al Amal: “Het hart verbindt met het mens bij Al Amal en daarna komt een mentaal kader. Dat is de kern van hoe Al Amal werkt”, stelt Eric.

Marloes de Bont – de Krom (vermogensfonds Van Baaren) vertelt over de voorlichting vanuit het UMC (co-assistenten) die zij recentelijk bezocht bij Al Amal. Zij vraagt zich af wie er in de hiaten stapt die Al Amal op dit moment vult, mocht Al Amal dit niet doen. Peinzend stelt ze: “Helaas denk ik dat niemand dit doet. Al Amal is nodig!” 

Samen Veilig en Al Amal maakt dat kinderen veilig thuis bij moeder kunnen blijven wonen

Auteur: Paul Janssen (bestuurder Samen Veilig)
Eerder gepubliceerd via Samen Veilig op 11 februari 2019 

Op donderdag 7 februari jl. had ik een bijeenkomst van de Bestuurstafel Gezond Utrecht. Dit is een netwerkbijeenkomst van circa 40 directeuren en bestuurders van organisaties in Zorg, Welzijn en Onderwijs, die actief zijn in de stad Utrecht. De omvang van de organisaties varieert van het UMC Utrecht tot de informele zorg, zoals Handje Helpen.

In deze bijeenkomst stond het thema Jeugd centraal. Ik had dat thema voorbereid met de directeuren van Al Amal (een ondersteuningsorganisatie in de stad Utrecht voor vooral de Turkse en Marokkaanse inwoners),  Lokalis (buurtteams jeugd en gezin) en de Tussenvoorziening. We hadden ervoor gekozen om het programma van minister Hugo de Jonge (VWS) ‘Een kansrijke start’ als uitgangspunt voor deze avond te nemen. Dit programma is gebaseerd op het gedachtengoed van ‘De eerste duizend dagen’, door Tessa Roseboom prachtig verwoord in een boekje en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Voor wie het niet gezien heeft, is het zeker de moeite waard om de uitzending over dit thema van Jinek van 31 januari jl. met Hugo de Jonge en Tessa Roseboom terug te kijken.

Hoogtepunt van het programma van deze Bestuurstafel was het verhaal van een cliënt, ondersteund door haar begeleidster van Al Amal. Een cliënt waarbij een medewerker SAVE van Samen Veilig Midden-Nederland een hele belangrijke rol heeft gespeeld op een kantelpunt in haar leven. Deze cliënt was op zeer jonge leeftijd moeder geworden van een dochtertje, dat vrijwel direct na de geboorte uit huis geplaatst was. Het verhaal start op het moment dat deze jonge moeder opnieuw in verwachting was, ditmaal van een tweeling. Al voor de geboorte werd er door de rechter een ondertoezichtstelling uitgesproken en kwam ook de medewerker SAVE in beeld. Moeder had al veel hulpverleners om zich heen, maar werd radeloos van hun ‘bevoogdende’ aanpak, totdat de medewerkster van Al Amal in beeld kwam.

De medewerkster van Al Amal en de medewerker SAVE deden in mijn ogen iets heel unieks. In plaats van voort te borduren op het al zeer lijvige dossier en verder te gaan langs de bestaande denklijnen, durfden zij beiden te gaan bouwen op de al aanwezige krachten bij deze jonge moeder. Eindelijk werd deze moeder gehoord en als gelijkwaardige beschouwd door hulpverleners. Wat bloeide ze op. Door deze onorthodoxe benadering ontstond er de nodige frictie met de andere in het gezin aanwezige hulpverleners, er was veel moed, durf en doorzettingsvermogen nodig om aan deze lijn vast te houden.

Het werd een prachtig succesverhaal! Circa zes maanden na de geboorte van de tweeling werd de OTS beëindigd. Moeder kon zelfstandig verder met haar tweeling, met vooral hulp vanuit haar eigen netwerk en de informele zorg. Maar het succesverhaal was nog niet ten einde! Want circa één jaar later werd ook de eerder uit huis geplaatste oudste dochter weer teruggeplaatst bij moeder. Alle drie haar kinderen wonen nu bij moeder, zelfstandig, vrijwel zonder hulpverlening. Voorwaar een waanzinnig succesverhaal, dat alleen tot stand kon komen doordat de medewerker SAVE en de medewerkster van Al Amal gingen bouwen op de aanwezige krachten en niet de risico’s leidend lieten zijn.

Aan het eind van dit prachtige verhaal keek ik de tafel rond naar mijn collega-directeuren en -bestuurders. Ik zag de ontroering en bewondering in hun ogen. Plots klonk er een oorverdovend applaus voor deze moeder, dat zelfs haar verraste en emotioneerde.

De rest van de avond van deze Bestuurstafel verliep met een ongekende energie. Dit was duidelijk anders dan de andere keren. Wat een succesverhaal al niet kan doen met al deze bevlogen mensen om de tafel. Zij leven, net als wij, van de energie die we van dit soort succesverhalen krijgen. Wat mij betreft kunnen we deze niet genoeg aan elkaar vertellen.

Slotsom van deze avond was de oprichting van een Utrechtse beweging rondom het programma van minister De Jonge, ‘De eerste duizend dagen beweging’. Wat een mooie avond was dit voor mij! We zitten op een kantelpunt in de transformatie en innovatie in het stelsel. Laat de succesverhalen ons helpen om energie te geven aan beweging en verandering!

Wow, wat een avond, ik zou willen dat ik nog veel van dit soort energiemomenten mag meemaken, ik gun ze ons allen! Laten we allemaal onze kansen pakken om energie te geven aan deze noodzakelijke beweging.

Paul Janssen

 

Training Informele Zorg – 1e groep is geslaagd!

Gister hebben de eerste deelnemers hun certificaat ontvangen uit handen van wethouder Van Ooijen. Het was een mooie middag en na afloop veel positieve geluiden over het nut en toegevoegde waarde van deze training. Zoals een van de deelnemers zei: ‘door deze training ga ik straks met meer zelfvertrouwen het veld in’.

Twee vrijwilligers van Al Amal ontvingen gisteren ook een certificaat uit handen van wethouder van Ooijen voor hun deelname aan de training communicatie informele zorg. Deze training wordt gegeven voor alle vrijwilligers die in de stad Utrecht actief zijn binnen de informele zorg.

De volgende training wordt op 12 en 19 maart bij Al Amal gegeven.  Je kunt je opgeven via deze link: https://www.vcutrecht.nl/content/aanmeldformulier-training-informele-zorg

Intervisie bij Al-Amal: hoop

 

Stichting Al-Amal werkt met een groot team in Utrecht. Een keer in de vier weken komen zij bij elkaar om intervisie te doen, projectupdates te delen en casuïstiek te bespreken. Graag geven we jullie een kijkje in hoe wij dit doen.

We beginnen met een rondje (binnenkomer) waarin de vraag wordt gesteld: “Wat geeft jou hoop?”. Iedere vrouw geeft een ander antwoord: mijn kinderen, de zon die opkomt, de goedheid van mensen, positief denken, iets kunnen betekenen voor een ander, als een gezin geholpen wordt en (kleine) stappen maken met gezinnen en individuen die we met Al-Amal ondersteunen. Leuk om te benoemen is dat bijna alle dames bij Al-Amal zijn begonnen als een vrijwilliger en zijn via die weg doorgestroomd naar een betaalde medewerker bij de stichting.

De intervisie wordt geleid door medewerkers Charazad en Anissa. We beginnen met een casusbespreking. Charazad geeft aan dat het belangrijk is om elkaar te helpen, maar dat er geen advies gegeven wordt bij het inbrengen van de casus. Het is belangrijk om goed te luisteren naar elkaar. De casus wordt beschreven en Charazad brengt dit holistisch in beeld op een whiteboard:
– wat is de problematiek?
– wat zijn de feiten?
– hoe is de gezinssituatie?
– hoe zit het met sociale contacten?

Er wordt overgegaan naar een vragenronde. Er mogen vragen gesteld worden aan degene die de casuïstiek heeft ingebracht. Hierdoor wordt er een duidelijk beeld gevormd over welke oplossingen er zijn en wegen kunnen worden behandeld. Na alle vragen, om de situatie verder te verduidelijken, wordt er overgegaan op een advies- en complimentenronde naar degene die de casus in heeft gebracht.

Wil je je meer weten over hoe wij werken bij Al-Amal? Neem dan contact op met ons.

 

Afscheid Marloes de Bont – de Krom Van Baaren Stichting

Vandaag nam Marloes de Bont afscheid van het bestuur van de Van Baaren Stichting. Stichting Al Amal werkt al sinds 2004 samen met Marloes en de Van Baaren Stichting. We zijn Marloes erg dankbaar voor de ondersteuning die zij ons heeft geboden en voor het ambassadeurschap wat zij nog steeds voor onze stichting wil vervullen! Succes in Den Haag en we blijven je zien.

 

 

 

De werking van het hart

Al- Amal heeft vrouwengroepen waar we verschillende thema’s behandelen en op deze thema’s experts uitnodigen. De vrouwen in deze groepen willen zich graag (door)ontwikkelen en zich scholen. Ze bepalen zelf de thema’s die ze willen behandelen en wie zij uitnodigen voor een voorlichting. We merken dat het de vrouwen sterker maakt. Ze weten actie te ondernemen en voelen meer regie over eigen leven. Ze leren om zichzelf te verreiken en maken tijd voor zichzelf.

Bij elke voorlichting zitten tussen de 15 en 20 bewoners. Al-Amal is in verschillende wijken actief en zorgt dat de toegang tot de voorlichting laagdrempelig is door de voorlichting op vindplekken in de wijk aan te bieden. Een voorbeeld van experts die voorlichtingen komen geven is de samenwerking met het UMC. Vanuit dit ziekenhuis komen co-assistenten voorlichting geven over gezond leven en je lichaam leren kennen. Deze samenwerking loopt al sinds 2017.

Imre en Djimme zijn 5e-jaars studenten die vanuit het UMC met ons samenwerken. Zijn hebben gekozen voor stichting Al-Amal om voorlichtingen te geven vanuit het UMC. Zij zetten zich een week lang in om voorlichtingen te geven en zij voelen zich warm ontvangen. “De vrouwen zijn nieuwsgierig en vragen veel! Het is mooi en belangrijk om met elkaar het gesprek aan te gaan en kennis te vergroten over het lichaam.”

Vandaag gaat de voorlichting over ‘het hart’. Imre en Djimme leiden de ochtend in met een introductie over het hart, gelijk beginnen de 14 vrouwen vragen te stellen: “hoe voel ik mijn eigen hartslag? Wat is normaal? Als ik sport klopt mijn hart soms 140 slagen per minuut, is dat normaal? Waar moet ik op letten?” De mannen vertellen verder en er ontstaat een dialoog over het onderzoeken van je hart. Imre en Djimme hebben twee stethoscopen meegenomen en de vrouwen worden gevraagd naar elkaars hart te luisteren. Imre en Djimme vertellen over klachten die je kan hebben bij een ziek hart en wat belangrijk is om in de gaten te houden, bij jezelf en bij een ander.

Wilt u meer weten over de voorlichtingen die Al-Amal biedt of de vrouwengroepen of over samenwerkingen? Neem dan contact met ons op.

 

 

 

 

 

Cursus ‘Opvoeden tussen twee culturen’ Houten

 

In samenwerking met het sociaal wijkteam in Houten hebben medewerkers van Al Amal vorige week een cursus gegeven over ‘Opvoeden tussen twee culturen’. Bewoners en professionals konden deelnemen en de reacties waren overweldigend positief.

Bent u geïnteresseerd in een samenwerking met Al Amal? Neem dan vooral contact met ons op!

3e plaats Utrecht Doet Trofee

Tot 3 november kon elke Utrechter inspirerende vrijwilligers, organisaties en lokale initiatieven nomineren voor de Utrecht Doet Vrijwilligers Trofee. Mensen en groepen die het afgelopen jaar onze stad, wijk of buurt een stukje mooier maakten. De jury heeft uit al de aanmeldingen 6 organisaties en 3 individuele vrijwilligers gekozen.

Met trots kunnen we melden dat Al Amal in de categorie organisaties de 3e prijs heeft gewonnen!

Vroeger dacht ik dat ik de enige was met gezondheidsklachten en problemen

Al- Amal heeft vrouwengroepen waar we verschillende thema’s behandelen en op deze thema’s experts uitnodigen. De vrouwen in deze groepen willen zich graag (door)ontwikkelen en zich scholen. Ze bepalen zelf de thema’s die ze willen behandelen en wie zij uitnodigen voor een voorlichting. We merken dat het de vrouwen sterker maakt. Ze weten actie te ondernemen en voelen meer regie over eigen leven. Ze leren om zichzelf te verreiken en maken tijd voor zichzelf.

Bij elke voorlichting zitten tussen de 15 en 20 bewoners. Al-Amal is in verschillende wijken actief en zorgt dat de toegang tot de voorlichting laagdrempelig is door de voorlichting op vindplekken in de wijk aan te bieden. Een voorbeeld van experts die voorlichtingen komen geven is de samenwerking met het UMC. Vanuit dit ziekenhuis komen co-assistenten voorlichting geven over gezond leven en je lichaam leren kennen. Deze samenwerking loopt al sinds 2017.

Kabira – Voorlichter Al Amal Gezond leven

Tijdens de voorlichting over ‘algemene gezondheid’ gingen de co-assistenten in op het signaleren van pijn, de uitleg van waar de organen zich in je lichaam bevinden en hoe je ook zelf, d.m.v. het aanpassen van je leefstijl, impact kunt uitoefenen op je gezondheid en ziekte(s). We merken dat de vrouwen door deze voorlichtingen meer in hun kracht staan en zich sterker voelen.

“Vroeger ging ik naar de dokter en zei ik: ik heb overal pijn! Maar nu weet ik wat ik moet zeggen en weet waar al mijn organen zitten. Ik kan nu zelf aangeven waar ik last van heb. Ik kan ook iemand helpen om te ontdekken waar pijn vandaan komt”

Veel vrouwen zijn geïnteresseerd in wat zij zelf kunnen doen om hun leefstijl te verbeteren en om van vervelende kwaaltjes af te komen. Zij zien verbetering in hun gezondheid en merken dat sommige kwaaltjes zelfs verdwijnen!

We zien bij de groepen die Al-Amal begeleid dat het veiligheidsgevoel en vertrouwen wat er in de groepen heerst zorgt voor een solide basis waardoor alle vrouwen kunnen en vooral dúrven leren. De deelnemers vertellen ons dat de groepen voelen als familie en dat het voelt alsof er een ‘tweede thuis’ is te vinden in hun eigen wijk.

“Ik merk dat het fijn is om in een groep alle te kunnen delen. Omgaan met stress heb ik ook hier geleerd. Ik voel me echt sterk. Als ik niet hier gekomen was, dan had ik nog steeds stress. Ik kan mijzelf hier uiten. Ik ben blij om hier te komen.”

Wilt u meer weten over de voorlichtingen die Al-Amal biedt of de vrouwengroepen? Neem dan contact met ons op.

‘St. Al Amal zet zich in voor iedereen die het niet op eigen kracht in de samenleving redt’