Samen Veilig en Al Amal maakt dat kinderen veilig thuis bij moeder kunnen blijven wonen.

Auteur: Paul Janssen (bestuurder Samen Veilig)
Eerder gepubliceerd via Samen Veilig op 11 februari 2019 

Op donderdag 7 februari jl. had ik een bijeenkomst van de Bestuurstafel Gezond Utrecht. Dit is een netwerkbijeenkomst van circa 40 directeuren en bestuurders van organisaties in Zorg, Welzijn en Onderwijs, die actief zijn in de stad Utrecht. De omvang van de organisaties varieert van het UMC Utrecht tot de informele zorg, zoals Handje Helpen.

In deze bijeenkomst stond het thema Jeugd centraal. Ik had dat thema voorbereid met de directeuren van Al Amal (een ondersteuningsorganisatie in de stad Utrecht voor vooral de Turkse en Marokkaanse inwoners),  Lokalis (buurtteams jeugd en gezin) en de Tussenvoorziening. We hadden ervoor gekozen om het programma van minister Hugo de Jonge (VWS) ‘Een kansrijke start’ als uitgangspunt voor deze avond te nemen. Dit programma is gebaseerd op het gedachtengoed van ‘De eerste duizend dagen’, door Tessa Roseboom prachtig verwoord in een boekje en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Voor wie het niet gezien heeft, is het zeker de moeite waard om de uitzending over dit thema van Jinek van 31 januari jl. met Hugo de Jonge en Tessa Roseboom terug te kijken.

Hoogtepunt van het programma van deze Bestuurstafel was het verhaal van een cliënt, ondersteund door haar begeleidster van Al Amal. Een cliënt waarbij een medewerker SAVE van Samen Veilig Midden-Nederland een hele belangrijke rol heeft gespeeld op een kantelpunt in haar leven. Deze cliënt was op zeer jonge leeftijd moeder geworden van een dochtertje, dat vrijwel direct na de geboorte uit huis geplaatst was. Het verhaal start op het moment dat deze jonge moeder opnieuw in verwachting was, ditmaal van een tweeling. Al voor de geboorte werd er door de rechter een ondertoezichtstelling uitgesproken en kwam ook de medewerker SAVE in beeld. Moeder had al veel hulpverleners om zich heen, maar werd radeloos van hun ‘bevoogdende’ aanpak, totdat de medewerkster van Al Amal in beeld kwam.

De medewerkster van Al Amal en de medewerker SAVE deden in mijn ogen iets heel unieks. In plaats van voort te borduren op het al zeer lijvige dossier en verder te gaan langs de bestaande denklijnen, durfden zij beiden te gaan bouwen op de al aanwezige krachten bij deze jonge moeder. Eindelijk werd deze moeder gehoord en als gelijkwaardige beschouwd door hulpverleners. Wat bloeide ze op. Door deze onorthodoxe benadering ontstond er de nodige frictie met de andere in het gezin aanwezige hulpverleners, er was veel moed, durf en doorzettingsvermogen nodig om aan deze lijn vast te houden.

Het werd een prachtig succesverhaal! Circa zes maanden na de geboorte van de tweeling werd de OTS beëindigd. Moeder kon zelfstandig verder met haar tweeling, met vooral hulp vanuit haar eigen netwerk en de informele zorg. Maar het succesverhaal was nog niet ten einde! Want circa één jaar later werd ook de eerder uit huis geplaatste oudste dochter weer teruggeplaatst bij moeder. Alle drie haar kinderen wonen nu bij moeder, zelfstandig, vrijwel zonder hulpverlening. Voorwaar een waanzinnig succesverhaal, dat alleen tot stand kon komen doordat de medewerker SAVE en de medewerkster van Al Amal gingen bouwen op de aanwezige krachten en niet de risico’s leidend lieten zijn.

Aan het eind van dit prachtige verhaal keek ik de tafel rond naar mijn collega-directeuren en -bestuurders. Ik zag de ontroering en bewondering in hun ogen. Plots klonk er een oorverdovend applaus voor deze moeder, dat zelfs haar verraste en emotioneerde.

De rest van de avond van deze Bestuurstafel verliep met een ongekende energie. Dit was duidelijk anders dan de andere keren. Wat een succesverhaal al niet kan doen met al deze bevlogen mensen om de tafel. Zij leven, net als wij, van de energie die we van dit soort succesverhalen krijgen. Wat mij betreft kunnen we deze niet genoeg aan elkaar vertellen.

Slotsom van deze avond was de oprichting van een Utrechtse beweging rondom het programma van minister De Jonge, ‘De eerste duizend dagen beweging’. Wat een mooie avond was dit voor mij! We zitten op een kantelpunt in de transformatie en innovatie in het stelsel. Laat de succesverhalen ons helpen om energie te geven aan beweging en verandering!

Wow, wat een avond, ik zou willen dat ik nog veel van dit soort energiemomenten mag meemaken, ik gun ze ons allen! Laten we allemaal onze kansen pakken om energie te geven aan deze noodzakelijke beweging.

Paul Janssen

Recent Posts