Een interview met Yasmina Youjil, vrijwilligster bij Voedselpakketten uit het Hart

Ik ben Yasmina Youjil. In 2009 ben ik vanuit België naar Utrecht verhuisd. Daar heb ik mijn gezin gesticht. Toen ik een tijdlang thuis was komen te zitten, kwam ik via Marzouka en Houria in contact met Al Amal. In 2015 ben ik als vrijwilliger gestart bij Voedselpakketten uit het Hart, een project van Stichting Al Amal.

Ontstaan van Voedselpakketten uit het Hart
Het concept van het project Voedselpakketten uit het Hart bestaat al best lang. Stichting Al Amal organiseert tal van activiteiten. Sommige deelnemers aan deze activiteiten gaven aan dat ze in de financiële problemen zaten, waardoor ze niet altijd boodschappen konden doen. Vroeger had Marzouka op kantoor een kast met boodschappen. Ze vroeg de deelnemers aan activiteiten om thuis in hun keukenkastje te kijken en mee te nemen wat ze aan levensmiddelen over hadden. Zo ontstond er een kleine voorraad boodschappen voor mensen in nood. Het kast-concept is zo’n 15 jaar geleden ontstaan. Er waren toen nog geen uitgiftes, intakes of vrijwilligers.

In 2015 hebben we de eerste stappen gezet naar het realiseren van Voedselpakketten uit het Hart, zoals mensen het project nu kennen. Mensen konden zich officieel aanmelden voor een voedselpakket. Het concept is geconcretiseerd, er is een naam bedacht en het project is officieel ondergebracht onder Stichting Al Amal, in samenwerking met Stichting Al Yateem, een buitenlands weeskindproject.

Voor en door bewoners
Voedselpakketten uit het Hart is een project voor en door bewoners. We krijgen geen subsidie voor de levensmiddelen en we werken allemaal op vrijwillige basis. Alle boodschappen en levensmiddelen die hier in de schappen staan, hebben we zelf ingezameld. We krijgen van alle kanten donaties. Sommige mensen hebben van ons gehoord via mond-tot-mondreclame, andere hebben iets gelezen over het project op de website van Al Amal. We hebben ook een eigen Facebook-pagina. Hierop plaatsen we regelmatig een oproepje aan bewoners om boodschappen en levensmiddelen te doneren. Ook hebben we een aantal vaste donateurs die regelmatig donaties en giften verstrekken. Een deel van hen zijn ondernemers.

Verschil Voedselpakketten uit het Hart en de reguliere voedselbank
Binnen de gemeente Utrecht zijn er ook reguliere voedselbanken. Onze voedselbank verschilt op een aantal punten van de reguliere voedselbank. Een verschil is dat alle boodschappen en levensmiddelen die wij uitgeven, zelf ingezameld zijn. We krijgen daar geen subsidie voor van de gemeente. Het is echt voor bewoners door bewoners. Op die manier stellen we iedereen die dat wil in staat om een gift of donatie te doen en zo bij te dragen aan de behoeften van de maatschappij.

Een ander verschil zit hem in het intakebeleid. De reguliere voedselbank hanteert strengere regels rondom het inkomen van mensen die een aanvraag voor een voedselpakket doen. Bij onze intake kijken we naar de individuele situatie. We tellen bijvoorbeeld schulden binnen de informele sfeer mee. De kinderbijslag laten wij buiten beschouwing. Daarnaast houden we rekening met specifieke omstandigheden. Stel, iemand is niet gedocumenteerd, ook dan is deze persoon welkom bij ons.

Vrijwilligers van Voedselpakketten uit het Hart, waaronder ikzelf, hebben een keertje meegedraaid bij de reguliere voedselbank. Dit was heel leuk om te doen. De reguliere voedselbank doet prachtig werk!

Tijdelijk vangnet
De voedselpakketten die wij uitdelen, dienen als tijdelijk vangnet voor buurtbewoners die geen geld hebben voor boodschappen. Bewoners worden ondersteund om zelf actief te werken aan een duurzame oplossing. Wij begeleiden mensen dus om op eigen benen te gaan staan. Dit doen we bijvoorbeeld door bewoners door te verwijzen naar andere organisaties die kunnen helpen, zoals Buurtteam en schuldhulpverlening. Voedselpakketten uit het Hart ondersteunt mensen maximaal een jaar met voedselpakketten.

Een feestelijk Suiker- en Offerfeest
Tijdens de Ramadan hebben wij in plaats van een tweewekelijkse uitgifte, elke week een uitgifte. Normaal gesproken hanteren we een maximum van 35 mensen die een voedselpakket bij ons kunnen komen halen, maar tijdens de Ramadan weigeren we niemand.

De afgelopen jaren is er tijdens de Ramadan rijkelijk gedoneerd. We worden in deze periode benaderd door organisaties en mensen die graag iets extra’s willen doneren, denk aan kleding, cadeautjes en snoep. Tijdens het Suikerfeest kunnen we dan iets extra’s geven, een luxe voedselpakket. Dit gebeurt ook tijdens het Offerfeest.

Vrijwilligers als familie
Het project Voedselpakketten uit het Hart wordt draaiende gehouden door ons geweldige team. Zestien vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor dit project. Elke vrijwilliger heeft haar eigen taak. De groep vrijwilligers die we nu hebben, is er al een aantal jaar. We werken daarom heel fijn samen.

We hebben een groepsapp met elkaar en zijn door de jaren heen heel hecht geworden. We kennen elkaar allemaal goed en voelen ons veilig bij elkaar. We zijn echt een soort familie geworden.

Toen ik net naar Utrecht verhuisd was uit België, had ik hier nog niet direct een netwerk. Ik wist niet precies wat er allemaal te doen was in de stad en kende nog niet zoveel mensen. Via via kwam ik in contact met Houria en Marzouka. Ze vertelden me over het voedselbank-project en vroegen me of ik het leuk zou vinden vrijwilliger binnen dit project te worden. Ik heb het een keer geprobeerd en vond het zo leuk dat ik nooit meer ben weggegaan. Ik haal veel voldoening uit mijn vrijwilligerswerk. We hebben zo’n leuk team.

Mijn vrijwilligerswerk hier maakt me dankbaar voor mijn eigen situatie en voor wat ik heb, iets wat je vaak vanzelfsprekend vindt. Het leven kan er ook heel anders uitzien. De verhalen die je soms hoort van mensen die hier komen! Sommige mensen leven in schrijnende armoede. Het voelt als een eer om dit vrijwilligerswerk te mogen doen.

Uitgifte voedselpakketten
Eens in de twee weken is er een uitgifte van voedselpakketten. Wij hebben een overzicht van wie er komt. De meeste mensen die een voedselpakket komen halen, wonen in de buurt, maar iedereen uit Utrecht is welkom, al willen we niet dat mensen reiskosten kwijt zijn aan een voedselpakket.

Voor de coronatijd was de uitgifte van voedselpakketten een gezellig moment. Er was ruimte om in gesprek te gaan en contact te leggen. Tijdens corona was dat lastig. In deze periode hebben we voedselpakketten bij mensen thuisgebracht. Daarna konden mensen op afspraak, binnen een tijdsblok en met een mondkapje op, hun voedselpakket op komen halen. De uitgifte deden we ook, maar met niet meer dan twee vrijwilligers tegelijkertijd.

Nu kunnen we de voedselbank gelukkig weer draaien zoals voor de corona periode. De gezelligheid tijdens het uitgifte-moment is weer terug aan het komen. Er is ruimte voor een praatje. De vrijwilligers die de uitgifte doen, zijn op de hoogte van de situatie van buurtgenoten.

Vertrouwde gezichten en privacy
Er zijn veel mensen die graag een keer zouden willen helpen tijdens een uitgifte. Dat is aardig aangeboden, maar wij werken met een vast team vrijwilligers. Dat zorgt voor vertrouwen bij buurtbewoners die een voedselpakket op komen halen. Er zijn mensen die iemand anders sturen om hun voedselpakket op te halen, omdat ze zelf niet durven te komen. Er rust een taboe op dit onderwerp en er hangt veel schaamte omheen.

Alle vrijwilligers die bij ons werkzaam zijn, hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Wij nemen de privacy van mensen die bij ons aangemeld zijn heel serieus.

Op dit moment is Voedselpakketten uit het Hart niet op zoek naar vrijwilligers.

Wil je levensmiddelen of boodschappen doneren? Of meer weten over het project? Neem contact op Yasmina via 06 40773178 of y.youjil@al-amal.nl.

Utrecht zijn we samen!

U kunt ons steunen door levensmiddelen te doneren of een financiële bijdrage over te maken op het IBAN NL64RABO 0146443683 tnv Al Yatiem ovv Voedselpakketten.

Recent Posts