Het interview met Anissa Akhrij staat in de Zuidwester, de wijkkrant van kanaleneiland, transwijk en de merwedekanaalzone

“Wij zien onze rol als aanvulling op het bestaande aanbod op het gebied van welzijn voor mensen met een migratieachtergrond. Mensen zoeken ons op en waar nodig zoeken wij mensen op. Participatie, meedoen in de Nederlandse maatschappij, polarisatie tegengaan en mensen bij elkaar brengen, zowel bewoners als organisaties. Daarmee staan wij inmiddels goed bekend in Utrecht, want waar Al Amal ooit is begonnen op Kanaleneiland werken wij momenteel bij veel van onze projecten stadsbreed.”

Lees het hele interview op https://zuidwesterutrecht.nl/2022/12/09/de-mens-centraal-al-amal-biedt-hulp-en-hoop/

#alamal #interview #zuidewester #participatie #samenbrengen 

Recent Posts