Met grote trots mogen wij vertellen dat Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander vandaag Marzouka Morabit-Boulaghbage een van de oprichtsters van Stichting Al Amal heeft benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

In 2003 heeft ze Stichting Al Amal opgericht met als doel het ondersteunen van vrouwen uit de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. De stichting biedt hulp bij problemen op het gebied van gezondheid, opvoeding, financiën en integratie. Door haar werk heeft de stichting vele vrouwen geholpen om hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving en bijgedragen aan hun empowerment.

De Ridderorde is een koninklijke onderscheiding die wordt uitgereikt aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. De benoeming tot ridder is dan ook een erkenning van de enorme inzet en toewijding van de “Founding Mother” voor Stichting Al Amal en de multiculturele gemeenschap in Utrecht.

Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht noemde Marzouka Morabit-Boulaghbage “Wondervrouw, een echte influencer. U helpt mensen dag en nacht, met kleine zaken en grote zaken, u geeft mensen hoop. Met uw grote hart heeft u heel veel Utrechters zin in het leven gegeven.” Deze woorden onderstrepen nogmaals de bijzondere verdiensten van Marzouka Morabit-Boulaghbage en de impact die zij heeft gehad op de levens van velen. Bovendien benadrukte de burgemeester dat Stichting Al Amal niet meer weg te denken is uit Utrecht.

Namens Stichting Al Amal willen we Marzouka van harte feliciteren met deze welverdiende onderscheiding en haar bedanken voor haar onuitputtelijke inzet en inspirerende leiderschap. 

Recent Posts