Ontstaansgeschiedenis Al Amal

In 2001 begon Marzouka Boulaghbage met het geven van Arabische les aan een groep vrouwen uit Kanaleneiland. Binnen drie maanden groeide deze groep van zes vrouwen uit tot een groep van ruim 100 vrouwen. Al snel bleek dat de vrouwen niet zozeer kwamen om Arabisch te leren, maar om contacten op te doen met andere vrouwen uit de wijk en om vragen te kunnen stellen over de opvoeding van hun kinderen. De honger naar kennis en vaardigheden over opvoedingsonderwerpen bleek heel groot.

Samen met vriendin Rachida Ibrahimi ging Marzouka steeds meer ‘hulpverlenen’. Organisaties zoals Samen Veilig (voorheen Bureau Jeugdzorg) zochten de samenwerking met hen op. In 2003 adviseerde de gemeente de vrouwen om een stichting op te richten, zodat ze hun werkzaamheden konden professionaliseren en meer zichtbaar konden maken in de stad. En zo werd stichting Al Amal geboren!

Stichting Al Amal Utrecht foto

Missie & visie

Missie
Al Amal is een onafhankelijke organisatie die de participatie van bewoners met een migratieachtergrond wil bevorderen. Zij richt zich op diegenen die er niet in slagen op eigen kracht hun weg in de Nederlandse samenleving te vinden.

Visie
Al Amal vindt het van groot belang dat alle bewoners kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Daarom slaan we een brug tussen het Nederlandse zorgaanbod en verschillende groepen bewoners voor wie deze zorg niet altijd toegankelijk is. We werken volgens een door onszelf ontwikkelde methodiek die gebaseerd is op de presentiebenadering van Andries Baart. In het kort is de presentiebenadering een manier van werken die de relationele afstemming tussen professional en bewoner als basis voor hulp en steun ziet. Verbinding met de bewoner ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander, en op wat hij of zij nodig heeft.

overons2_tekengebied-1-01
Stichting Al Amal Utrecht

Werkwijze

Stichting Al Amal Utrecht

Verantwoordelijkheid nemen en doen wat nodig is

We staan voor wat we zeggen en afspreken en zijn oprecht in ons handelen. Daarmee werken we aan een organisatie waar cliënten, medewerkers en samenwerkingspartners vertrouwen in kunnen hebben.

Stichting Al Amal Utrecht

De mens staat centraal ongeacht achtergrond

Binnen Al Amal is ruimte voor verschillen in mens, denken, doen en zijn. We respecteren en benutten de eigenheid van mensen en kunnen daardoor maatwerk leveren en aansluiten bij individuele waarden en behoeften.
Onze veelzijdigheid zien wij als kracht en het verbinden van de verschillen als een missie.

Stichting Al Amal Utrecht

Laagdrempelig

We doen wat nodig is.
Dat betekent ook dat we buiten de lijntjes durven te kleuren, een oplossingsgerichte houding hebben, daadkrachtig zijn, kansen zien en benutten, ‘ja’ zeggen als grondhouding hebben en autonoom zijn in de keuzes die we maken.

Stichting Al Amal Utrecht

Werken vanuit het oog, hart en verstand

Laagdrempeligheid, werken vanuit het oog, hart en verstand, flexibiliteit en humor, uitgaan van mogelijkheden, luisteren en denken en handelen vanuit gelijkwaardigheid typeren onze manier van werken en onze basishouding in het contact, intern en extern.

Stichting Al Amal Utrecht

Professionaliteit  professioneel handelen

Professionaliteit staat bij ons voor de kwaliteit van de programma’s – die aansluiten bij de vraag en doelgroepen, streven naar bekwame teams en vanuit empathie, vertrouwen en specifieke expertise je werk doen.

Wat zeggen anderen over ons

 • Als ik jullie verhaal hoor, dan denk ik aan het woord empathie. Dat zou veel meer in de hulpverlening moeten bestaan

  Minister Hirsch Ballin 16 november 2009 in gesprek met Al Amal
 • De waarde van Al Amal gaat letterlijk schuil achter de kracht van de amateur. De amateur met liefde voor z’n vak, met intrinsieke motivatie. De amateur die kennis uit z’n dagelijkse leven meebrengt, meer dan uit schoolbanken en boeken. De amateur die het nodige werk verzet waar we geen professionals voor hebben. Want, professionals hebben we letterlijk niet. Er bestaat geen opleiding en geen diploma voor integrale hulpverlening aan mensen met meerdere problemen. Laat staan allochtone mensen met meerdere problemen.

  Harry Kruiter Instituut voor Publieke waarden
 • Al Amal doet wat nodig is. Net als de zusters Diaconessen altijd deden.

  Peter Gieling Politieacademie Apeldoorn
 • Wij zijn heel tevreden met de aanwezigheid van Al Amal in de stad Utrecht. Doordat zij de ingang weten te vinden en draagvlak weten creëren in de voor ons moeilijk bereikbare gezinnen, krijgen we beter zicht op de problemen in het gezin en kunnen we gerichter hulp inzetten. We vermijden hierdoor dat veel gezinnen alsnog in het gedwongen kader terecht komen. Tel uit je winst!

  Paul Janssen Rayonmanager Bureau Jeugdzorg Utrecht over de samenwerking met Al Amal
 • Al Amal is voor mij hèt voorbeeld van een authentieke organisatie die de vitale kracht van de eigen gemeenschap laat zien. Zij zijn uitgegroeid tot een organisatie waar zowel gemeente als professionele organisaties niet meer omheen kunnen en willen. Ze leveren hiermee een wezenlijke bijdrage aan de integratie van de Marokkaanse gemeenschap in Utrecht.

  Rinske Jalmous Projectleider Groepsaanpak Programma Jeugd, Gemeente Utrecht
 • Ik heb met eigen ogen gezien wat de meiden allemaal leren bij Al Amal. Dat de meiden hun eigen onzekerheid kunnen benoemen en een stap weten te maken naar meer zelfvertrouwen is het kroontje op het werk van Al Amal.

  Ellen Een van de subsidiegevers van Al Amal
 • Tussen In zit aan de tafelrand van de hulpverlening en is in hulpverleningsland een onmisbare schakel geworden tussen de Marokkaans Nederlandse gemeenschap en de reguliere hulpverlening.

  Trees Pels Senior onderzoeker bij o.a. het Verweij Jonker instituut
 • Jullie doen wat gedaan moet worden.

  Peter Gieling Politieacademie Apeldoorn
 • Al Amal vormt de brug tussen de nukken van de Nederlandse verzorgingsstraat en gezinnen met verschillende culturele achtergronden.

  Bas Meijer Raadslid D66 in Utrecht
 • Al Amal bereikt en steunt mensen die anders vaak op afstand blijven van zorg. Daardoor kunnen problemen op het gebied van opvoeden en opgroeien vroegtijdig worden aangepakt.

  Trees Pels Hoogleraar Opvoeden in de multi-etnische stad aan de Vrije Universiteit