Project Vesta – Mentale gezondheid statushouders

Sinds 2003 is Al Amal actief in het organiseren van dialoog- en informatiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten richten zich op vrouwen en behandelen onderwerpen zoals huiselijk geweld, drugs, geloof en opvoeden. Ons doel is om vrouwen bewust te maken van thema’s die een significante invloed kunnen hebben op hun leven. Dit doen we door in kleine groepen te bespreken wat bijvoorbeeld huiselijk geluk betekent en hoe dit te bevorderen binnen het gezin.

Vesta: Een nieuw begin:
Het Vesta-project weerspiegelt onze visie voor Utrecht als een gastvrije stad. Dit project richt zich op het versterken van de mentale gezondheid van statushouders en hun gezinsleden. Statushouders die ooit naar Nederland zijn gevlucht, kunnen, net als iedereen, psychische klachten ervaren. Echter, door hun ervaringen met oorlog, trauma, en het leven in asielzoekerscentra, lopen zij een groter risico op mentale problemen.

Om onze nieuwe stadsgenoten te ondersteunen, bieden we hulp die zowel taal- als cultuursensitief is. Het project Vesta is een samenwerking tussen diverse organisaties in Utrecht, waaronder Vluchtelingenwerk Nederland, Dokters van de Wereld, It’s my Child, Power by Peers, Mowad, Pharos, en de gemeente Utrecht. Sleutelpersonen, die de taal, cultuur en ervaringen van de statushouders kennen, spelen een cruciale rol bij het leggen van eerste contacten en het vormen van een brug tussen de instanties en statushouders. Dankzij financiering van de Europese Commissie, kunnen we zorgen voor de nodige ondersteuning en passende zorg.

Vesta bij Al Amal:
Bij Al Amal organiseren we twee projecten gericht op persoonlijke en gezinsontwikkeling. ‘Huiselijk Geluk’ brengt deelnemers in kleine groepen bijeen om te bespreken wat geluk in het gezinsleven inhoudt en hoe dit te bevorderen, terwijl ‘Rüya’ zich focust op de uitdagingen en kansen van het opvoeden in een biculturele omgeving. Beide projecten bieden een veilige, ondersteunende ruimte voor het delen van ervaringen, het uitwisselen van ideeën en het ontwikkelen van strategieën die bijdragen aan persoonlijke groei en een harmonieus gezinsleven.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met Khadija Sayfaoui op 06 81 61 37 59 of mail naar: k.sayfaoui@al-amal.nl