In gesprek met Abdelouahab El Amrioui, gezinsbegeleider binnen de projecten Tussen In en We All.

Ik ben Abdelouahab El Amrioui. In augustus wordt het twee jaar dat ik bij Stichting Al Amal werk. Ik ben werkzaam als gezinsbegeleider binnen de projecten Tussen In en We All. Voordat ik bij Al Amal aan de slag ging, heb ik zes jaar lang bij het Buurtteam gewerkt.

Tussen In
In het project Tussen In begeleid ik multiprobleemgezinnen. Ik werk binnen dit project veel samen met andere organisaties. Al Amal helpt met dit project de afstand tot de reguliere hulpverlening te overbruggen, die is ontstaan door bijvoorbeeld taalbarrières, achterstanden in kennis en verschillende opvoedingsvisies tussen het gezin en de samenleving. Al Amal is erin gespecialiseerd om multiprobleemgezinnen met een migratieachtergrond te helpen. Het gaat om gezinnen waarin psychische problemen, verslavingsproblematiek, schulden en/of opvoedingsproblemen spelen en het risico op ontwikkelingsproblemen bij de kinderen groot is. Het programma richt zich met name op de ouders van het gezin.

Wij motiveren en mobiliseren deze gezinnen om ze vervolgens naar passende, reguliere hulpverlening te begeleiden. Ook helpen wij gezinnen zichzelf redzaam te maken en de weg te vinden naar hulp als dit nodig is. Wij streven naar een duurzame oplossing. Wij werken oplossingsgericht, omdat dit in de praktijk goed blijkt te werken en de gezinnen dit als prettig ervaren. Ook betrekken wij de betrokken hulpverleningsinstanties en het netwerk om de cliënt(en) heen erbij. Het is belangrijk dat de cliënt straks zelfstandig verder kan.

We All
In het project We All begeleid ik jongvolwassenen met een migratieachtergrond, met het doel de jongeren weer aansluiting te laten vinden bij de maatschappij. Sommige van deze jongeren zijn betrokken bij criminele activiteiten, andere hebben (vermoedelijk) een licht verstandelijke beperking. Vaak is er binnen deze groep weinig tot geen vertrouwen in (hulpverlenings)instanties. Hierdoor stapelen problemen zich nogal eens op.

Deze jongeren hebben vaak geen zinvolle dagbesteding, ze missen een positief rolmodel, hebben een zwak identiteitsgevoel en een laag zelfbeeld. Soms is er een gebrek aan structuur en waardering binnen het gezin van herkomst en een gevoel van onrecht en discriminatie vanuit de maatschappij. Culturele verschillen spelen hierbij vaak ook een rol.

Wij bieden deze jongeren intensieve coaching, met als doel dat er een perspectief ontstaat waar de jongeren op willen bouwen. Wij bieden een luisterend oor en hebben een lange adem. 

Werken bij Al Amal
Wat ik leuk vind aan mijn werk als hulpverlener bij Al Amal is de vrijheid die ik krijg. Er zit een groot grijs gebied bij de verschillende hulpverlenende instanties. Elke instantie heeft zijn eigen protocollen, werkwijze en specialisatie. Hierdoor vallen cliënten soms tussen wal en schip.

Ik krijg bij Al Amal de ruimte en de tijd om de doelgroep met wie ik werk te bereiken, te begrijpen en te helpen. De combinatie van werken met jongeren en werken met gezinnen vind ik prachtig.

Zonder vertrouwen kom je nergens
Een belangrijk aspect van mijn werk is het bouwen van een vertrouwensband met mijn cliënten. Zonder vertrouwen kom je nergens. Het bouwen van een vertrouwensband heb je niet in een paar weken gedaan, daar gaat tijd en energie in zitten. Je hebt soms een lange adem nodig om echt verandering teweeg te kunnen brengen. Bij Al Amal krijg ik de tijd om aan deze band te werken.

Niet al mijn cliënten zijn de Nederlandse taal even machtig. Hierdoor kunnen ze niet altijd even goed door andere organisaties geholpen worden. Het is dus een groot voordeel dat ik naast Nederlands ook Berbers en Arabisch spreek. Hierdoor kunnen we toch goed communiceren. Het spreken van dezelfde taal zorgt ook voor vertrouwen.

De mensen die ik begeleid, kunnen mij ook een keer ’s avonds of in het weekend bellen met een dringende vraag. Ik vind het belangrijk om voor hen klaar te staan, er voor iemand te zijn.

Mooie veranderingen
In de periode dat ik bij Al Amal werkzaam ben, heb ik al heel wat gezinnen en jongvolwassenen mogen begeleiden. Met de jongen die ik begeleid binnen We All bouw ik een bijna broederlijke/vaderlijke band op.

Een mooi voorbeeld is een jongen die nu mijn vaste kapper is. Deze jongen heeft uitgezocht waar ik werk, omdat ik niet meer bij het Buurtteam werkte. Ik hielp hem destijds bij het Buurtteam ook, maar toen was ons contact nog summier.

Bij project We All heb ik hem meer tijd gegeven. Zijn verhaal is belangrijk: waar staat hij in het leven en wat is zijn motivatie? Gesprek na gesprek raakte hij gemotiveerder en wilde hij een perspectief opbouwen. Hij had geen omkijken meer naar zijn schulden, omdat ik samen met hem overzicht had gecreëerd en betalingsafspraken had gemaakt, die hij financieel aankon. Ook zijn andere praktische belemmeringen heb ik met hem samen opgepakt. Dit zorgt voor ruimte, zodat hij wat meer kan focussen op zijn perspectief en toekomst.

Het leek hem leuk om als kapper aan het werk te gaan. We zijn samen op zoek gegaan naar een kapperszaak in de buurt. Hij heeft hier stage gelopen en kon er ook als kapper aan het werk. Na een tijd als kapper te hebben gewerkt in deze kapperszaak, was de jongen toe aan de volgende stap. Het leek hem leuk om uiteindelijk zijn eigen kapperszaak te openen. We zijn met de eigenaar in gesprek gegaan. Toevallig was de eigenaar van deze kapperszaak net op zoek naar iemand die in de toekomst zijn zaak zou kunnen overnemen.

Inmiddels is deze jongere mede-eigenaar van de kapperszaak. Wij hebben, voordat hij mede-eigenaar is geworden, alles uitgezocht en er een boekhouder bij betrokken. Toen hij groen licht kreeg, was de volgende stap duidelijk voor hem. Hij is zo blij en hij doet het ontzettend goed. Ik ben zo trots op hoe hij zijn situatie heeft kunnen veranderen. Dit noem ik nu duurzame hulpverlening. Deze jongen weet de weg te vinden naar hulp en de meeste praktische zaken lost hij zelf op.

Ik laat nog altijd mijn haar in deze kapperszaak knippen. Het is super om te zien wat hij in zo’n korte tijd bereikt heeft.

Een andere jongen die ik begeleid heb, leerde ik kennen toen hij net uit detentie kwam. Ik zag bij hem echt de motivatie om te veranderen. Hij was in het verleden veel in aanraking gekomen met justitie, waardoor hij uiteindelijk ook voor vijf jaar terug moest naar Marokko, het land waar hij oorspronkelijk vandaan kwam. Hij wilde niet meer in aanraking komen met justitie. We zijn samen op zoek gegaan naar dagbesteding. Ik ben ook daarna met hem in contact gebleven, omdat ik het belangrijk vind dat er iemand is die hij kan bellen met vragen. Ik had een vertrouwensband opgebouwd met deze jongen. Laatst kwam ik hem tegen op straat, na hem een tijdje niet gezien te hebben. Het gaat goed met hem en hij is nog steeds aan het werk, dat is zo mooi om te zien.

Evalueren is leren
Het is belangrijk om cases te bespreken en te evalueren. Hoe is het proces verlopen? Waar hebben we als Al Amal bij geholpen? Hoe kunnen we de volgende keer nog beter helpen? Het is belangrijk om je te blijven ontwikkelen.

Meer weten over het project We All? Kijk op https://www.al-amal.nl/weall/
Meer weten over het project Tussen In? Kijk op https://www.al-amal.nl/tussenin/

Heb je een vraag aan Abdelouahab? Neem contact met hem op a.elamrioui@al-amal.nl

Recent Posts