Over ons

Al Amal is een gespecialiseerd in cultuur sensitieve ondersteuning voor migrantengroepen. We bieden maatwerk aan gezinnen, jong volwassenen, kinderen, vrouwen en mannen die om verschillende redenen niet op eigen kracht hun weg in de Nederlandse samenleving weten te vinden.

We streven naar zelfstandigheid en duurzame verandering, waarbij we naast de mens staan en vertrouwen en open communicatie creëren. Onze aanpak gaat buiten de gebaande paden, met een oplossingsgerichte mindset en het benutten van kansen. Wij doen wat nodig is om de best mogelijke ondersteuning te bieden.

image00047
image00088

Ontstaansgeschiedenis

In 2001 begon Marzouka Boulaghbage met het geven van Arabische lessen aan een kleine groep vrouwen in Kanaleneiland. Wat begon als een bescheiden initiatief groeide al snel uit tot iets groters.

Binnen korte tijd transformeerde de groep van zes vrouwen in een levendige gemeenschap van meer dan 100 vrouwen. Het werd al snel duidelijk dat deze vrouwen niet alleen kwamen om Arabisch te leren, maar ook om contact te leggen met andere vrouwen in de buurt en advies te krijgen over de opvoeding van hun kinderen. De behoefte aan kennis en vaardigheden op het gebied van opvoeding was enorm.

2023-voorjaar_045-lintjes8_-_1

Met de steun van haar vriendin Rachida Ibrahimi begon Marzouka zich meer te richten op het verlenen van hulp. Lokale organisaties, waaronder Veilig Thuis, zochten actief de samenwerking met hen op. In 2003 adviseerde de gemeente de vrouwen om een stichting op te richten, zodat ze hun werkzaamheden konden professionaliseren en zichtbaarder konden worden in de stad. Zo ontstond Stichting Al Amal, met als doel het bieden van ondersteuning aan vrouwen en gezinnen.

Met de officiële oprichting van Stichting Al Amal in 2003 kreeg het initiatief een formele structuur en de mogelijkheid om haar dienstverlening verder te ontwikkelen. Het groeide uit tot een plek waar vrouwen, mannen, gezinnen en kinderen steun konden vinden, niet alleen op het gebied van taal, maar ook op het gebied van opvoeding, sociale contacten en welzijn. Stichting Al Amal speelt een belangrijke rol bij het bieden van ondersteuning aan mensen die zich aan de rand van de maatschappij bevinden, zodat zij weer volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Bij Al Amal geloven we in de kracht van gemeenschappen en streven we ernaar om een positieve verandering te bewerkstelligen in het leven van degenen die we ondersteunen. Onze expertise, toewijding en voortdurende inzet stellen ons in staat om effectieve en cultuursensitieve hulpverlening te bieden. We zijn er trots op een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het welzijn en de zelfredzaamheid van migrantengroepen

Misie

Al Amal is een onafhankelijke organisatie die de participatie van bewoners met een migratie achtergrond wil bevorderen.
Zij richt zich op diegenen die er niet in slagen op eigen kracht hun weg in de Nederlandse samenleving te vinden.

Visie

Al Amal wil dat alle bewoners deel kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving. Ze ziet de relationele afstemming tussen professional en bewoner als basis voor succesvolle begeleiding. Verbinding met de bewoner ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en het afstemmen op de ander, en op wat hij of zij nodig heeft. Zo ontstaat er een veilige en op vertrouwen gebaseerde ondersteuning van individuen en gezinnen. Wanneer nodig verwijst Al Amal bewoners door naar andere, specialistische zorgaanbieders.

Werkwijze

iconen-02-1-06

Werken vanuit oog, hart en verstand

Bij Al Amal geloven we in een benadering die zowel het oog als het hart en verstand omarmt. Onze focus ligt op het echt zien van onze doelgroep, hen te begrijpen en te erkennen in hun unieke situaties. We streven ernaar om vanuit het hart te spreken en altijd vanuit het verstand te handelen met de focus op een waardig leven voor hen die wij helpen.

iconen-02

Cultuur-
sensitiviteit

Bij Al Amal kijken we naar de behoeften van de cliënt en passen we maatwerk toe, rekening houdend met onze expertise op het gebied van migrantengroepen. We streven ernaar om aan te sluiten bij individuele waarden en behoeften van de cliënt, en dit doen we door middel van een grondige beoordeling. Op basis daarvan kunnen we snel inschatten in welk tempo en via welke wegen we de cliënt weer naar zelfstandigheid kunnen begeleiden op een duurzame manier.

iconen-02-1-04

We zijn laagdrempelig

Bij Al Amal werken we vanuit gelijkwaardigheid, waardoor we zeer toegankelijk zijn voor onze doelgroep. We streven naar het opbouwen van een vertrouwensband met humor, hart, verstand en flexibiliteit. Hierdoor creëren we een laagdrempelige omgeving waarin de cliënt zich begrepen voelt en open kan communiceren.

iconen-03

We doen wat
nodig is

Dit betekent dat we bereid zijn buiten de gebaande paden durven te treden. We hebben een oplossingsgerichte houding, zijn daadkrachtig. We zien en benutten kansen. We hanteren een ‘ja’ als grondhouding en maken autonome keuzes om de best mogelijke ondersteuning te bieden.

Ons team

Management team

Anissa Akhrij

Bestuursvoorzitter
Operationele leiding 

a.akhry@al-amal.nl
06 48279015

“Wij zijn laagdrempelig en stimuleren bewustwording”

Marzouka Boulaghbage

Bestuurslid
Bewaakt de kracht en kwaliteit van Al Amal

m.boulaghbage@al-amal.nl
06 30466871

“Met bloed, zweet en tranen zullen we ons doel behalen”

Rachida Ibrahimi

Bestuurslid
Verantwoordelijk voor planning, control en financiën

r.ibrahimi@al-amal.nl
06 28261450

“Mijn hart is met mijn doelgroep en hopelijk kunnen we iets betekenen voor ze”

Caroline Sarolea

Innovatiemanager
Relatiebeheer en communicatie

c.sarolea@al-amal.nl
06 41412389

“Al Amal doet wat nodig is”

Financiers

logo-gemeente-utrecht-nederlands-groot-1200
baaren
lweg

Samenwerkingspartners