Stichting Al Amal Utrecht

Wat zeggen anderen over ons

 • Als ik jullie verhaal hoor, dan denk ik aan het woord empathie. Dat zou veel meer in de hulpverlening moeten bestaan

  Minister Hirsch Ballin 16 november 2009 in gesprek met Al Amal
 • De waarde van Al Amal gaat letterlijk schuil achter de kracht van de amateur. De amateur met liefde voor z’n vak, met intrinsieke motivatie. De amateur die kennis uit z’n dagelijkse leven meebrengt, meer dan uit schoolbanken en boeken. De amateur die het nodige werk verzet waar we geen professionals voor hebben. Want, professionals hebben we letterlijk niet. Er bestaat geen opleiding en geen diploma voor integrale hulpverlening aan mensen met meerdere problemen. Laat staan allochtone mensen met meerdere problemen.

  Harry Kruiter Instituut voor Publieke waarden
 • Al Amal doet wat nodig is. Net als de zusters Diaconessen altijd deden.

  Peter Gieling Politieacademie Apeldoorn
 • Wij zijn heel tevreden met de aanwezigheid van Al Amal in de stad Utrecht. Doordat zij de ingang weten te vinden en draagvlak weten creëren in de voor ons moeilijk bereikbare gezinnen, krijgen we beter zicht op de problemen in het gezin en kunnen we gerichter hulp inzetten. We vermijden hierdoor dat veel gezinnen alsnog in het gedwongen kader terecht komen. Tel uit je winst!

  Paul Janssen Rayonmanager Bureau Jeugdzorg Utrecht over de samenwerking met Al Amal
 • Al Amal is voor mij hèt voorbeeld van een authentieke organisatie die de vitale kracht van de eigen gemeenschap laat zien. Zij zijn uitgegroeid tot een organisatie waar zowel gemeente als professionele organisaties niet meer omheen kunnen en willen. Ze leveren hiermee een wezenlijke bijdrage aan de integratie van de Marokkaanse gemeenschap in Utrecht.

  Rinske Jalmous Projectleider Groepsaanpak Programma Jeugd, Gemeente Utrecht
 • Ik heb met eigen ogen gezien wat de meiden allemaal leren bij Al Amal. Dat de meiden hun eigen onzekerheid kunnen benoemen en een stap weten te maken naar meer zelfvertrouwen is het kroontje op het werk van Al Amal.

  Ellen Een van de subsidiegevers van Al Amal
 • Tussen In zit aan de tafelrand van de hulpverlening en is in hulpverleningsland een onmisbare schakel geworden tussen de Marokkaans Nederlandse gemeenschap en de reguliere hulpverlening.

  Trees Pels Senior onderzoeker bij o.a. het Verweij Jonker instituut
 • Jullie doen wat gedaan moet worden.

  Peter Gieling Politieacademie Apeldoorn
 • Al Amal vormt de brug tussen de nukken van de Nederlandse verzorgingsstraat en gezinnen met verschillende culturele achtergronden.

  Bas Meijer Raadslid D66 in Utrecht
 • Al Amal bereikt en steunt mensen die anders vaak op afstand blijven van zorg. Daardoor kunnen problemen op het gebied van opvoeden en opgroeien vroegtijdig worden aangepakt.

  Trees Pels Hoogleraar Opvoeden in de multi-etnische stad aan de Vrije Universiteit