De eerste 1000 dagen

Dit programma gaat om het ondersteunen van aanstaande moeders en vaders bij een evenwichtige zwangerschap en opvoeding, zodat het toekomstige kind gezond en in een stabiele omgeving kan opgroeien.

Werkwijze:
De eerste duizend dagen van het kind beginnen al bij de zwangerschap. Bij dit project zal een Ma’maatje worden gekoppeld aan het gezin. Zij zal verschillende thema’s bespreken met de (aanstaande) ouders. De volgende thema’s worden tijdens de ondersteuning besproken: gezondheid, hechting, voeding, hygiëne, ontspanning, ouderschap & verantwoordelijkheid, materiële zaken, socialisatie kind, sociaal netwerk, intimiteit, communicatie en omgangsvormen binnen het gezin.

Aanmeldingsprocedure:

Na aanmelding wordt uitgelegd wat het programma inhoudt en zal de aanstaande moeder worden gekoppeld aan een Ma’maatje. Wordt de aanstaande moeder aangemeld door een hulpverleningsinstantie, dan verzoeken wij u eerst toestemming te vragen aan de desbetreffende moeder en/of vader voor aanmelding.

Contactpersoon:

Bouchra Margoum, b.margoum@al-amal.nl of bel voor meer informatie naar 0634353173.

Neemt Bouchra niet op? Contact dan Hayat El Mofalli, onze backoffice medewerker op h.elmofalli@al-amal.nl | 06 48222090

Stichting Al Amal Utrecht
Stichting Al Amal Utrecht