Aanmelden We All

  We All

  GEGEVENS VERWIJZER

  Organisatie & functie

  Naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Betrokkenheid bij deelnemer

  GEGEVENS DEELNEMER

  Voor- en achternaam

  Adres

  Woonplaats

  Geboortedatum

  Land van herkomst (groot)ouders:

  Telefoonnummer

  Datum van aanmelding

  Is er sprake van (vermoedens) van een licht verstandelijke beperking?
  Ja, op basis van een diagnose
  Ja, op basis van een vermoedens
  Nee

  Is er enige betrokkenheid van het systeem?
  Ja
  Ja, een deel van het Systeem
  Nee

  Welke talen spreekt het systeem?

  Welke dagbesteding/opleiding heeft deelnemer in het verleden gehad?

  Wat is de aanmeldreden voor We All?

  Hoe staat deelnemer en/of gezin tegenover deelname aan We All?

  Op welke domeinen zijn er problemen?
  Schulden
  Psyche/psychiatrie
  Verslaving
  Gedragsstoornis
  Gezin/systeem
  Agressie
  Criminaliteit

  Toelichting:

  Zijn er nog bijzonderheden:

  Heeft u uitdrukkelijk toestemming van cliënt gekregen om deze gegevens te delen?
  Ja
  Nee

  Dit document wordt alleen verzonden als u dit checkboxje aanklikt.

  Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

  Binnen Stichting Al Amal hebben wij verschillende projecten waarbij we bijeenkomsten hebben, voorlichten, begeleiden en ondersteunen. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Deze persoonsgegevens verwerken wij om de kwaliteit te waarborgen. Onder verwerken verstaan we: verzamelen, noteren, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en delen. Wij vragen ten allertijden toestemming en geven aan waarvoor we uw gegevens nodig hebben. Dit kan per project verschillen.

  AVG functionaris
  Caroline Sarolea
  E. c.sarolea@al-amal.nl
  T. 06-30466871

  Stichting Al Amal Utrecht