Voorlichting

Sinds 2003 organiseert Al Amal dialoog- en informatiebijeenkomsten voor vrouwen over onderwerpen zoals huiselijk geweld, vrouw & geloof, seksualiteit, opvoeden en meer. Het doel van deze bijeenkomsten is om vrouwen bewust te maken van thema’s die van grote invloed kunnen zijn op hun leven.

Werkwijze:
Al Amal organiseert een breed scala aan cursussen voor vrouwen met een migratieachtergrond om hen weerbaarder en zelfstandiger te maken. Een greep uit de cursussen: omgaan met psychiatrische ziekten, Nederlandse taalles en opvoeden tussen twee culturen.

Projectcoördinator:
In verband met ziekte van projectcoördinator Khadija Sayfaoui, is Caroline Sarolea de tijdelijke contactpersoon van dit project.

E. c.sarolea@al-amal.nl
T. 06 41412389

Neemt Caroline niet op? Contact dan Hayat El Mofalli, onze backoffice medewerker op h.elmofalli@al-amal.nl | 06 48222090

Stichting Al Amal Utrecht
Stichting Al Amal Utrecht