Aanmelden de eerste 1000 dagen

Datum aanmelding:

Naam instelling:

Naam hulpverlener:

Telefoonnummer hulpverlener (verplicht):

Email hulpverlener:

Contactgegevens hulpvrager/gezin:

Vragen en opmerkingen?:

Toestemming:
Ja
Nee

Dit document wordt alleen verzonden als u dit checkboxje aanklikt.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Binnen Stichting Al Amal hebben wij verschillende projecten waarbij we bijeenkomsten hebben, voorlichten, begeleiden en ondersteunen. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Deze persoonsgegevens verwerken wij om de kwaliteit te waarborgen. Onder verwerken verstaan we: verzamelen, noteren, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en delen. Wij vragen ten allertijden toestemming en geven aan waarvoor we uw gegevens nodig hebben. Dit kan per project verschillen.

AVG functionaris
Caroline Sarolea
E. c.sarolea@al-amal.nl
T. 06-30466871

Stichting Al Amal Utrecht