Vreedzaam

Vanaf 2011 is Al Amal betrokken bij Vreedzaam werken in Utrecht. Onze medewerkers hebben de training ‘Vreedzaam’ gevolgd en meerdere medewerkers zijn ‘Vreedzaam trainers’.

In samenwerking met stichting Vreedzaam heeft Al Amal de training ‘6 gouden opvoedregels’ ontwikkeld. De deelnemers worden zich ervan bewust dat zij onderdeel uitmaken van een ‘minigemeenschap’ (medewerkers bij Al Amal, ouders bij een school, flatbewoners etc.) en dat ook zij verantwoordelijk zijn voor hoe het met deze gemeenschap gaat.

In de training wordt veel tijd besteed aan reflectie op het eigen denken, de eigen visies en waarheden en het handelen dat hieruit voortkomt. De gedachte hierachter is dat je alleen door jezelf te kennen, je kunt aansluiten bij een ander.

De 6 gouden regels zijn:

  • omgaan met verschillen
  • welkom en veilig voelen
  • de ander helpen
  • empathie/inlevingsvermogen
  • conflicthantering
  • samenwerken en samenleven

Resultaten van de trainingen:

  • de deelnemers kunnen het perspectief van de ander aannemen
  • de deelnemers zijn zich ervan bewust geworden dat er meer dan één waarheid kan zijn
  • de groepen zijn hechter: ze vertrouwen elkaar meer toe, ze zoeken elkaar op voor hulp en bieden elkaar hulp aan
  • de deelnemers zijn zich bewust van hun rol en verantwoordelijkheid binnen hun gemeenschap 

Contactpersoon:
In verband met ziekte van projectcoördinator Khadija Sayfaoui, is Caroline Sarolea de tijdelijke contactpersoon van dit project.

E. c.sarolea@al-amal.nl
T. 06 41412389

Neemt Caroline niet op? Contact dan Hayat El Mofalli, onze backoffice medewerker op h.elmofalli@al-amal.nl | 06 48222090

Stichting Al Amal Utrecht
Stichting Al Amal Utrecht