Aanvraagformulier voorlichting

  Aanvraagformulier voorlichting

  1. Gegevens aanvragende organisatie/instelling:

  Naam organisatie

  Bezoekadres

  Postcode en plaats

  Telefoon

  E-mailadres

  2. Gegevens contactpersoon van de organisatie/ instelling

  Voor- en achternaam

  Functie

  Mobiele telefoon

  E-mailadres

  3. Informatie over het project waarvoor de aanvraag wordt gedaan (indien van toepassing)

  Naam van het project

  Doel van het project

  Locatie van het project/bijeenkomst

  4. Voor hoeveel groepen doet u de aanvraag?
  Aantal groepen

  Aantal deelnemers(sters) per groep (minimaal 5)

  De groep(en) bestaat(n) uit
  Alleen vrouwen
  Alleen mannen
  Mannen en vrouwen
  Jongeren

  Gemiddelde leeftijd deelnemers(sters)

  5. Geef uw voorkeur aan waarvoor u aanvraag doet:
  Voorlichting
  Training
  Workshop
  Cursus
  Anders

  6. Gewenste datum en tijd
  Gewenste startdatum

  Gewenste beëindigingsdatum

  Gewenste dagdeel (van hoe laat tot hoe laat)

  7. Gewenste aantal keren
  Aantal keer

  8. Beschikt u of de instelling voor wie u de aanvraag doet over één van de onderstaande materiaal(en)?
  Beamer
  Digibord
  Flip-over
  Whiteboard
  Laptop (met HDMI ingang)
  Geen van allen

  Dit document wordt alleen verzonden als u dit checkboxje aanklikt.

  Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

  Binnen Stichting Al Amal hebben wij verschillende projecten waarbij we bijeenkomsten hebben, voorlichten, begeleiden en ondersteunen. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Deze persoonsgegevens verwerken wij om de kwaliteit te waarborgen. Onder verwerken verstaan we: verzamelen, noteren, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en delen. Wij vragen ten allertijden toestemming en geven aan waarvoor we uw gegevens nodig hebben. Dit kan per project verschillen.

  AVG functionaris
  Caroline Sarolea
  E. c.sarolea@al-amal.nl
  T. 06-30466871

  Stichting Al Amal Utrecht