Polarisatie en Radicalisering

Het uitvoeren van het project polarisatie en radicalisering is gericht op het werken via een outreachende methodiek. Het doel is om in een vroeg stadium opvoedingsvragen en opvoedingsproblemen rondom religieuze radicalisering bij gezinnen en jeugdigen met een islamitische achtergrond te signaleren. Hierbij zal er een onderscheid gemaakt worden tussen groepsgericht en individueel aanbod.

De kernwaarden van het project zijn:

  • vraaggericht werken en het versterken van het weerbaar opvoeden bij opvoeders
  • het versterken van de identiteit bij jeugdigen
  • het aanbieden van geestelijke ondersteuning bij jeugdigen en gezinnen
  • het opzetten van een netwerk binnen het hulpverleningsaanbod en het aanbieden van expertise en kennis

Werkwijze:
Het project polarisatie en radicalisering richt zich vooral op de ouders van jongeren die op één of andere manier de Nederlandse maatschappij de rug toekeren. De ouders worden via gesprekken (individueel en in groepsverband) ondersteund bij wat hen overkomt of is overkomen. Al Amal werkt in dit project nauw samen met afdeling Veiligheid en met de wijkbureaus.

Projectcoördinator:
Contact opnemen met onze projectcoördinator Khadija Sayfaoui?

E. k.sayfaoui@al-amal.nl
T. 31 6 81613759

Neemt Khadija niet op? Contact dan Hayat El Mofalli, onze backoffice medewerker op h.elmofalli@al-amal.nl | 06 48222090

Stichting Al Amal Utrecht
Stichting Al Amal Utrecht