Aanmelden hulp aan huis

Hulp aan huis
Naam instelling en wijk

Naam hulpverlener

Telefoonnummer hulpverlener

E-mail hulpverlener

Datum aanmelding

Contactgegevens hulpvrager/gezin

De instelling wenst de volgende betrokkenheid van Stichting Al Amal
geen ingang in het gezin/bij persoon
hulpverlening stagneert (dreigt te stagneren)
activeren en wegwijs maken
gezin/persoon is uitbehandeld,maar de problematiek is niet opgelost
praktische ondersteuning en wegwijs maken

Taal van gezin
Arabisch
Berbers
Turks
Nederlands
Engels
Chinees

Probleemschets

Wat is geprobeerd ter voorkoming van het probleem/knelpunt?

Verwachting betrokkenheid Al Amal

Dit document wordt alleen verzonden als u dit checkboxje aanklikt.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Binnen Stichting Al Amal hebben wij verschillende projecten waarbij we bijeenkomsten hebben, voorlichten, begeleiden en ondersteunen. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Deze persoonsgegevens verwerken wij om de kwaliteit te waarborgen. Onder verwerken verstaan we: verzamelen, noteren, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en delen. Wij vragen ten allertijden toestemming en geven aan waarvoor we uw gegevens nodig hebben. Dit kan per project verschillen.

AVG functionaris
Caroline Sarolea
E. c.sarolea@al-amal.nl
T. 06-30466871

Stichting Al Amal Utrecht